Растителна защита, торове, семена

Систива – 3,70 лв./дка за 360° защита от СЕИТБА ДО ПРОЛЕТТА

2019-08-06 

Заслужено наричан „прогрес в науката“, Систива е продукт, осигуряващ пълна защита на посевите от сеитба до пролетта. Продуктът успя да докаже своите предимства масово на полетата в страната, а именно най-дълъг период на защита от почвени, семенни и листни патогени, по-добра физиология, по-устойчиви на стрес растения и по-висок добив.

През изминалата стопанска година Систива бе приложена на почти 1 000 000 декара в цялата страна.

Систива е първият фунгицид, който се прилага заедно с обеззаразителя върху семената, осигуряващ най-дълга защита на житните посеви. Той контролира всички важни заболявания по пшеница и ечемик - дрешлера, септориоза и брашнеста мана.

Благодарение на най-новия SDHI на БАСФ – Xemium продуктът преминава както през липофилните бариери на клетката, тоест през восъчните, така и през хидрофилните бариери, тези на водна основа. Молекулата на Xemium е от ново поколение на системно действие и се разпределя успоредно с развитие на растението, предпазвайки го от болести. Проведените в независими лаборатории изследвания показват, че разпространението на Xemium в растенията може да се открие до 200 дни след сеитбата.

360oзащита започва още от есента - посевите третирани със Систива поникнаха по-дружно, образуваха повече листна маса и бяха напълно защите от почвенни, семенни и листни патогени. През зимните месеци ефектът на Систива се изрази в по-добрата физиология и устойчивост на стресовите фактори, изразени в нетипичните климатични условия през 2018 година. През пролетта растенията със Систива успешно възобновиха своята вегетация - бяха по-здрави и видимо по-зелени.От самата сеитба до пролетта посевите са успешно защитени от листни болести, което определя Систива като най-доброто средство за превантивно опазване на културите - защита, която изпреварва атаката на болестите.

Систива е много повече от фунгицид. Това е продукт, който оптимизира производството и повишава рентабилността. Приложението му на есен осигурява дълга защита и позволява първото фунгицидно третиране на пролет да бъде отложено във времето или извършено при поява на флагов лист в зависимост от инфекциозния фон и климатичните условия.Намаля се броят на преминаванията с техника и съответно разхода на гориво. Не на последно място е и фактът, че Вие, и вашето производство сте независими от климатичните условия и имате по-голяма гъвкавост в управлението на процесите в стопанството.

Иновацията от БАСФ промени представите на конвенционалната технология за растителна защита в редица държави, където днес Систива е не продукт, а стандарт.

В пшеница, Систива може да се прилага в две дози – 75 мл или 150 мл/100 кг семена в зависимост целта - броя на фунгицидните третирания и инфекциозния фон:

1) Приложен в доза от 75 мл/100 кг семена, фунгицидът защитава растенията от всички болести, запазващи се в почвата и по семената, както и тези атакуващи листата.Последващото първо фунгицидно третиране напролет може да бъде извършено в по-късни етапи с икономичен фунгицид и в по-ниски дози.

2) В доза от 150 мл/100 кг семена при определени условия позволява пропускането на първото фунгицидно третиране и извършване само на едно единствено вегетационно приложение на фунгицид.

И в двете дози продуктът видимо подобрява физиологията на растенията – прави ги по-здрави, с по-силни корени, повече братя и по-наситено зелени. Съвкупността от тези предимства е предпоставка за по-високи резултати и по-добра рентабилност на производството.

В ечемик дозата от 75 мл/дка е напълно достатъчна, като ефектът там е повече от отличен. Необходимо е само едно единствено последващо третиране с продукт като Приаксор в доза 100 мл/дка.

Инвестицията в Систива през есента осигурява защита на всички вложения до пролетта - 360° защита е на цена от 3,70 лв./дка*.

*Препоръчителна цена, без ДДС, при сеитбена норма 25 кг/дка, доза на Систива 75 мл/100 кг семе и Премис 100 мл/100 кг.