Растителна защита, торове, семена

Два са главните сезони за разпространяване на плевелите в рапицата

2019-08-07 

Успешният контрол на плевелите в посевите със зимна маслодайна рапица предполага производителите да познават плевелния състав  в полетата, определени за културата и биологическото им развитие – сезон на поникване, развитие, образуване на семена и разпространение. Експертите са категорични – по-успешен е контролът на плевелите в рапицата, ако се извърши през есента. В тази връзка е добре да се знае, че в хербологията са определени два главни сезона за разпространяване на плевелите при културата.

Ранното есенно заплевеляване се причинява от  зимно-пролетни ефемери (б. р. –  биологична група плевели). Видовете от тази група поникват масово през есента, зимуват във фаза розетка и приключват развитието си през следващата пролет в края на април-началото на май. Представители на тази група са: стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule); войничица (Arabidopsis thaliana); бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia), и полско великденче (Veronica agrestis) също, и др.

Тези зимно-пролетни ефемери причиняват вреди предимно през есента, когато се конкурират с основната култура за хранителни вещества и влага, а така също и охлаждат почвата, като образуват чим и я покриват. Видовете мъртва коприва причиняват проблеми не само със заплевеляването, но и с това, че рано напролет те са първата паша за пчелите, с което затрудняват борбата както с тях, така и с вредните насекоми. Когато са силно намножени, те могат да окажат неблагоприятно влияние и на прибирането на рапицата.

Пролетно-есенните (целогодишни) ефемери поникват през пролетта и лятото. Почти през целия вегетационен период се наблюдават растения в различни фенофази. Към тази група спадат: врабчови чревца (Stellaria media); едногодишна метлица (Poa annua); персийско великденче (Veronica persica).

У нас като целогодишни ефемери се развиват и някои кръстоцветни плевели от други биологични групи: овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris); дива ряпа (Rapfanus raphanistrum); попова лъжичка (Thlaspi arvense); див синап (Sinapis arvensis). Често заплевеляването с тях се забелязва едва през пролетта, когато вече е невъзможна борбата.

Ранните пролетните плевели поникват масово през март-април, масово цъфтят през май и до края на вегетационния си период образуват семена. Към тази група спадат: червена мъртва коприва (Lamium purpureum); див овес (Avena fatua); дива ряпа (Raphanus raphanistrum) див синап (Sinapis arvensis), трирога лепка (Galium aparine).

 Продължение по темата: сп. „Практично земеделие” – бр. 8/август 2019 г. В броя ще прочетете и кои са най-ефикасните хербициди на българския пазар за есенно приложение в рапицата.

Статията е авторска.