Растителна защита, торове, семена

Открити дни при пролетници – доказателства за ефикасността на новите продукти на Екофол за основно почвено хранене

2019-08-08 

От 2019 година Екофол представя на откритите дни в страната своята иновативна технология за хранене на културите. НАДГРАЖДАНЕТО на ефикасните технологични решения с разпознаваемите биостимулатори и листни торове на компанията С НОВИ  ПРОДУКТИ ЗА ОСНОВНО ПОЧВЕНО ХРАНЕНЕ  е факт, който вече може да се види в полетата на водещи български земеделци.

Тези технологии не са нищо повече от това, което всички земеделци правят – осигуряват почвено и листно хранене чрез устойчиви практики. Но има и разлика, и тя се състои в три преценки, които Екофол задължително прави. Препоръчваната от Екофол технология дава професионални отговори на важни въпроси – С КАКВО?КОГА? и КАК? да торим…

ПОЧВЕНИ ТОРОВЕ – ефективно и рентабилно предложение от Екофол

С КАКВО  да торим?

Избираме състава в зависимост от изискванията на културата, на наличността на хранителни елементи в почвата, особеностите в климата на региона, и разбира се – възможността да се получи максимален добив от тези посеви.

Избирали сме тор с 6 хранителни елементи и с такива форми на хранителните елементи, които ще осигурят максимално добър и безрисков резултат. Торовете с Марка DURASOL съдържат:

АЗОТ – с контролирано освобождаване. Гранулата на карбамида е защитена с покритие от сяра и полимер. Азотът не се губи – нито от изпарение, нито от отмиване…, а се освобождава равномерно в продължение на 80-90 дни, като следва естествените нужди на растенията. Така че, ако приложим примерно 7% азот с контролирано освобождаване, това отговаря на 11-12% обикновен азот и то защитен до 3 месеца.

ФОСФОР – фосфорът в торовете DURASOL e на ICL Europe - изключително качествен, с 95-97% водоразтворимост. Това означава, че количество, което слагаме като фосфор чрез този тор – се усвоява изцяло в полза на културата. При това - този сезон! А това означава балансирано хранене на растенията.

КАЛИЙ – под формата на калиев сулфат, с произход Полисулфат.

В торовете, с които работим, има и три допълнителни хранителни елементи:

Магнезий – за по-добро развитие (активира фотосинтезата); Сяра – важна съставка на всички протеини и Калций – за здрави тъкани и подобрено усвояване на фосфора (отново с произход Полисулфат на ICL).

КОГА да торим?

За всяка култура избираме кога е най-ефективно да вложим торовете – еднократно или двукратно, за да гарантираме наличие на достатъчно храна за максимален добив. Предлагаме и 3 вида карбамид, защитен с инхибитори.

КАК да внесем торовете?

С разпръскване или в реда, със сеитбата – задължително се съобразяваме с техниката, с която разполага стопанина и с неговите препоръки. Разликата е в нормата на торене и от там - в рентабилността.

С торовете DURASOL сме сигурни, че гарантираме за посевите качествени хранителни елементи, внесени в по-ниски дози и осигуряващи ЕФЕКТИВНО и РЕНТАБИЛНО ХРАНЕНЕ. Пестим време, гориво и средства.

ЛИСТНИ ТОРОВЕ - също ги избираме много внимателно и в зависимост от конкретните условия.

С КАКВО да пръскаме?

Основно разчитаме на комплексни биостимулатори (Амино Експерт и Лактофол), за да осигурим хранещ, биостимулиращ и антистресов ефект и да не допуснем да се проявят дефицити. Ефектът от тях сме доказали на безброй полета в страната – на повече от 120 милиона декара, в продължение на 30 години.

КОГА?

Това е един от най-важните въпроси! Ползата от листния тор е толкова по-голяма, колкото по-правилно е избран момента за неговото внасяне. За най-добро хранене – скоро след почвените торове, за най-добро възстановяване – при първа възможност след увреждането, за най-добро стимулиране – в ранните фази от развитието на растенията – това е само част от натрупания професионален опит, с който разполагат агроном-консултантите на Екофол.

КАК? Торовете на Екофол могат да се внасят самостоятелно и заедно с ПРЗ, защото задължително са изпитани за съвместно приложение с препаратите – така пестим време и пари.

На открития ден в с. Паскалево (на снимката -25. 07. 2019 г.), обл. Добрич, както и в полетата на много други земеделци в страната - при пролетниците (царевица и слънчоглед), професионалното око може да направи разликата. Всъщност, това са очите на стотиците земеделци, участници в откритите дни. И тя е в полза на продуктите на Екофол.

Б.р.- Статията е публикувана в бр. 8/август 2019 г. на сп. „Практично земеделие”.