Растителна защита, торове, семена

През изминалата стопанска година Систива бе приложена на почти 1 000 000 декара в цялата страна

2019-08-26 

Систива – 3,70 лв./дка за 360о защита от СЕИТБА ДО ПРОЛЕТТА

 

Заслужено наричан „прогрес в науката“, Систива е продукт, осигуряващ пълна защита на посевите от сеитба до пролетта. Систива успя да докаже своите предимства масово на полетата в страната, а именно най-дълъг период на защита от почвенни, семенни и листни патогени, по-добра физиология, по-устойчиви на стрес растения и по-висок добив.

Систива е първият фунгицид, който се прилага заедно с обеззаразителя върху семената, осигуряващ най-дълга защита на житните посеви. Той контролира всички важни заболявания по пшеница и ечемик – кафява ръжда, дрешлера, септориоза и брашнеста мана.

През изминалите два сезона специалистите от БАСФ активно проследиха ефикасността на продукта в условията на страната. При разнообразни агротехнически и метеорологични условия на територията на цялата страна, в периода 2017-2019 година, са отчетени резултатите от повече от 50 изпитвания в масови посеви. Резултатите бяха следните:

1.По-силен старт на развитие на растенията със Систива

Подпомага по-доброто развитие и гарниране на посевите дори при по-късни сеитби и полета с повече растителни остатъци;

По-добро презимуване на посева.

2.Защита от икономически важни болести от сеитба до пролетта

Защита  от почвени, семенни и листни болести;

Възможност за отлагане/ пропускане на първо фунгицидно третиране напролет.

 

По-стабилни и високи добиви спрямо агротехническите и метеорологични условия.

В пшеница, Систива може да се прилага в две дози – 75 мл или 150 мл/100 кг семена в зависимост целта - броя на фунгицидните третирания и инфекциозния фон.

В ечемик дозата от 75 мл/дка е напълно достатъчна, като ефектът там е повече от отличен. Необходимо е само едно единствено последващо третиране с продукт като Приаксор в доза 100 мл/дка.

Инвестицията в Систива през есента осигурява защита на всички вложения до пролетта - 360 защита е на цена от 3,70 лв/дка*.

 

На снимката: вляво – посев, третиран с висок клас обеззаразител; вдясно – посев третиран  със Систива, в доза 75 мл/100 кг семена + Премис