Растителна защита, торове, семена

Нови правила за торовете в Германия, за да се предотвратят санкции на ЕС

2019-08-26 

Федералното правителство на Германия иска да направи фермерите по-отговорни, за да намалят нитратите в подземните води, се казва в публикация на он-лайн изданието на „Шпигел” (21.08-2019 г.). На федерално ниво е изготвен проект за правила, който предвижда фермерите да документират количествата торове, които внасят в полетата си, в бъдеще. Освен това, трябва да има по-дълги периоди на повторно внасяне на торове в едно и също поле и по-строги изисквания за полета с наклони, са заявили от Федералното министерство на земеделието след среща на представители на федералните провинции и асоциации на производителите, и фермерите, допълва изданието.

С тези предложения министърът на земеделието Джулия Клокнер (ХДС) и министърът на околната среда Свеня Шулце (СПД) отиват в Брюксел, за да предотвратят по-нататъшни производства срещу Германия пред Съда на Европейския съюз (СЕ), се казва още в информацията.

Европейската комисия вече е подала иск срещу Германия за прекомерно високо съдържание на нитрати в подземните води.  Прекомерното торене с минерални торове и оборски тор е една от основните причини, поради които граничните стойности в немските подземни води са надвишени в много измервателни точки в Германия. Присъдата се позовава на по-стари разпоредби за торовете, се казва в информацията. 

В допълнение, се подчертава важната роля на нитратите за растенията и това, че в прекомерни количества може да доведедо дисбаланс в природата. За да бъдат отстранени нитратите и нитритите от  питейната вода, трябва да се внедри  скъпа технология. Ако не се вземат мерки,  разходите за потребителите на вода рязко ще се повишат в дългосрочен план.

(ПЗ)