Растителна защита, торове, семена

Най-важното мероприятие преди сеитбата на пшеницата и ечемика е обеззаразяване на семената

2019-09-10 

С обеззаразяване на семената на пшеницата и ечемика преди сеитбата се ограничава появата и развитието на икономически опасни болести, които се пренасят със семената - главни (твърда и праховита), фузариоза по пшеницата, ленточна болест и праховита главня по ечемика, различни коренови гниения и други.

Срещу главните и ленточната болест по ечемика няма регистрирани средства за третиране на посевите по време на вегетацията, така че обеззаразяването на семената е единственият начин за борба с тях.

За обеззаразяването на семената от пшеница и ечемик е необходима изправна специализирана техника, за да се осигури равномерно и качествено разпръскване на работния разтвор върху семената. При точно дозиране не се разхищава препаратът, а специализираната техника има висока производителност и бързо извършва третирането на семената.

Семената от пшеница се третират срещу причинителите на твърда и праховита главня с един от регистрираните фунгициди, като дозата е за 100 кг семена и до 4 л вода (мокро обеззаразяване):

Винсит КС-100 мл за масов посев  и с/у загиване на кълновете от Фузариум; 150 мл за семепроизводен; Дивидент Формула М-150 мл + до 1,2 л вода с/у твърда главня и фузарийно кореново гниене; 167- 200 мл + до 1,2 л вода с/у праховита главня; 200 мл + до 1,2 л вода с/у  вджуджаваща главня;  Дифенд ФС- 200 мл; Дифенд екстра-200 мл и с/у фузариоза; Кинто плюс ФС-150 мл и с/у фузарийно кореново гниене; Принсипъл-200 мл; Ламадор 400 ФС-20 мл и с/у фузарийно кореново гниене; снежна плесен; Максим 025 ФС-200 мл +0,2 л вода и с/у фузарийно кореново гниене, снежна плесен, септориоза; Максим стар 025 ФС-150 мл и с/у фузарийно кореново гниене, хелминтоспориоза, снежна плесен, петносване на плевите; Ориус 6 ФС/Протектор 6 ФС-50 мл; Раксил 060 ФС-35-50 мл; Ранкона 15 МЕ- 100 мл/ дка; Редиго про 170 ФС- 50 мл + 0,05-1,6 л вода; 66,7 мл+0,05-1,6 л вода с/у фузарийно кореново гниене, снежна плесен; Систива 333 ФС-75-150 мл+ вода 1:10 – приложен заедно с обеззаразител; Вибранс дуо-200 мл + 1,5 л вода и с/у снежна плесен, фузарийно кореново гниене, септориоза;  Редиго 100 ФС-100 мл + 200-400 мл вода; Тебсем-120 мл с/у твърда главня, фузариум, снежна плесен; Гизмо 60 ФС-50 мл+500 мл вода; Премис-100-150 мл с/у твърда главня; Ранкона и Микс-100 мл+1 л вода с/у твърда главня; Редиго 100 ФС-100 мл+200-400 мл вода и с/у  петносване на плевите, фузарийно кореново гниене, снежна плесен; Таркза 06 ФС/Тебукол 06 ФС-50 мл+500-550 мл вода.

Семената от ечемик се третират срещу причинителите на праховита главня и ленточна болест(дрешлера) с един от регистрираните фунгициди, като дозата е за 100 кг семена и до 4 л вода: Баритон супер 100 мл/100 кг семена от 0,4 до 1 л вода: Ламадор 400 ФС-20 мл и с/у мрежеста петнистост, снежна плесен, фузарийно кореново гниене; Ламадор про-50 мл + 1-1,5 л вода; Максим 025 ФС-0,2 л; Ранкона Ме-133 мл; Ранкона и Микс – 100 мл/ за 100 кг семе; Максим стар 025 ФС-150-200 мл + 0,8-1 л вода; Сейвидж 5 ФС/Ориус 5 ФС-150 мл + 460-480 мл вода; Редиго 100 ФС-100 мл + 200-400 мл вода; Премис-100-150 мл + до 2 л вода; Тебсем-120 мл; Ориус 6 ФС/Протектор 6 ФС-50 мл; Интерест/Инвест/Принсипъл-200 мл; Гизмо 60 ФС-50 мл; Кинто плюс ФС- 150 мл. Заедно с обеззаразителя при ечемика се препоръчва и използването на Систива – в доза 75 мл за 100 сг семена. Продуктът контролира всички важни заболявания по пшеница е ечемик от сеитбата да пролетта.

 На снимката: Ефект от Систива: вляво – посев семената на който не са третирани със Систива; вдясно –  посев с третирани при обеззаразяването семена със Систива

Б. р. – Статията е част от публикации на тема Есенна сеитба 2019 г. отпечатани в бр. 9/септември 2019 . на сп. „Практично земеделие”. Допълнителна информация може да се прочете в печатното издание. Търсете по павилионите „Лафка” в цялата страна.