Растителна защита, торове, семена

Горите в Европа са застрашени – над половината от местните видове са под заплаха

2019-09-30 

Според доклад на Международен съюз за опазване на природата (IUCN), базиран в Швейцария, над половината (58%) от ендемичните дървета в Европа са застрашени от изчезване. Въвеждането на инвазивни видове, неустойчивата и нерегламентираната сеч и градоустройството са ключови заплахи, причиняващи упадък на разнообразието от дървесни видове в цяла Европа, се сочи в доклада.

Наскоро публикуваният Европейски червен списък на дърветата оцени състоянието на опазване на всичките 454 дървесни вида, родом от Стария континент, и установи, че две пети (42%) са застрашени от изчезване в региона,  съобщава IUCN. И още:  - сред европейските ендемични дървета - тези, които не съществуват никъде другаде на земята - 58% са отбелязани като застрашени, а 15% (66 вида) са оценени като критично застрашени или на една крачка от изчезване. Инвазивните (въведени от хората) и проблемните видове са най-голямата заплаха за европейските дървета, защото се конкурират с местните фиданки.

Причини за застрашаването от изчезване на местните видове са още вредителите, и болестите по растенията.

Особено засегнати са дървесните видове от рода офика (Sorbus), в това число особено застрашени са видовете: Sorbus tauricola и  Sorbus aucuparia subsp. Maderensis.

Емблематичният за Европа конски кестен (Aesculus hippocastanum ) е оценен като уязвим вид, вследствие на отслабване на дърветата, причинено вредоносната дейност  от листоминиращият молец (Cameraria ohridella). Листоминиращият молец, инвазивен вид, произхожда от изолирани, планински райони на Балканите. За  първи път се наблюдава в Северна Македония през 1984 г., и е описан като нов вид през 1986 г.  Оттогава вредителят нахлува в останалата част на Европа. Уврежда листата на конския кестен и отслабва дърветата, които след това лесно загиват от допълнителни неблагоприятни фактори. Неконтролирания дърводобив, горските пожари и туризмът също довеждат до намаляване на горите от конски кестен В Европа, е мнението на еколозите.

Според IUCN /цитиран от сп. „Шпигел”/ броят на дивите конски кестени (Aesculus hippocastanum) в Европа е по-малък от 10 000, като в това число не са включени кестеновите  дърветата в градове, парковете и алеите.

Около 180 000 хектара гора в Германия са застрашени, коментира „Шпигел”. Изданието съобщава, че федералният министър на земеделието Джулия Кьокнер (ХДС) е представила (25. 09.2019 г.)  доклад за отпускане на допълнителни средства от федералното правителство - около 800 милиона евро, за залесяване и други дейности за подобряване състоянието на горите в перспектива. Парите трябва да бъдат изплатени през следващите четири години.

(ПЗ)