Растителна защита, торове, семена

Нови стандарти в борбата срещу неприятели при рапица и царевица от ДюПон

2015-04-14 

Изминалата година беше изпълнена с предизвикателства към земеделските производители и това с пълна сила се отнася и за култури като рапицата и царевицата. Наблюдаваше се поява на неприятели в нетипични фази от развитието на културите, както значително намножаване на позабравени доскоро видове. Именно в такава агротехническа обстановка продуктите за растителна защита най-добре доказаха своите качества.

Рапицата е култура, чието икономическо значение непрекъснато нараства. Тя е основна маслодайна култура в повече от 32 страни в света. Рапичното масло е желана суровина за хранително-вкусовата, химичната промишленост и др., както и за производството на биодизел.

Повредите, нанесени от рапичния цветояд могат значително да застрашат добива и дори да компрометират реколтата напълно.

Рапичният цветояд – MeligethesaeneusF. е особено опасен неприятел по рапицата. Повредите се нанасят от възрастните индивиди, които се хранят с тичинките и плодника, като изгризват все още затворените цветни пъпки, за да достигнат до тях. Повредените цветни пъпки изсъхват и опадат, а цветното стебло се оголва. В много случаи, използваните продукти за борба с неприятеля се оказват неефективни поради краткото им последействие или  съдържащи в себе си активни вещества от една химична група. За да се избегне изграждането на резистентност, е наложително използването на инсектициди с различен механизъм на действие и максимална продължителност, с цел ограничаване на химизацията и опазване на  природните опрашители и пчелите.

 

АВАНТ® – ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР ЗА ОТЛИЧНА ЗАЩИТА НА РАПИЦАТА

Качеството на добива е от съществено значение за получаване на по-добри изкупни цени и реализиране на по-висока печалба.  Това качество не би могло да бъде постигнато без адекватна и съобразена с особеностите на културата и неприятелите растителна защита.

Нашето предложение и тази година е вече добре познатият и утвърдил се на пазара инсектицид Авант®.

 Авант® е единственият представител от най-новия клас инсектициди – оксадиазини с активно вещество индоксакарб. Авант® е с различен начин на действие спрямо използваните до сега инсектициди – при него не се наблюдава незабавен „нок-даун” ефект, но вредителите спират  да се хранят до 1-2 часа след третиране и това води до невъзможност за нанасяне на повече повреди.

Препоръчително е третирането да се извърши при наличие на 1-2 възрастни по бутоните. За оптимална защита и опазване на опрашителите се третира от фаза „зелен бутон” до фаза ”жълт бутон”. Максималният брой третирания през вегетацията е 1.

Авант®се прилага преди цъфтеж на рапицата за контрол на възрастните на рапичния цветояд. Благодарение на по-дългия период на защита в сравнение с другите регистрирани продукти на пазара, той предпазва културата и по време на цъфтежа само с едно третиране, като по този начин от една страна запазва цветовете на рапицата, гарантирайки развитието на повече и с по-голяма маса шушулки, което води до увеличаване на добива, и от друга - спестява време и средства на земеделските производители за повторно третиране.

 

Освен в рапицата, ДюПон предлага отлично решение за борба с неприятелите и при царевица.

 

От години царевицата е най-разпространената фуражна култура в нашата страна и има висок продуктивен потенциал. Царевицата се напада от голям брой неприятели, които противно на доскорошните разбирания могат да причинят сериозни щети, което да доведе до сериозни загуби от потенциалния добив. Тези загуби могат  да бъдат предотвратени чрез извеждане на адекватна химична борба.

Високата плътност на царевичния стъблопробивач може значително да намали добива на царевица и да причини икономически загуби.

Царевичният стъблопробивач е един от икономически най-важните неприятели при тази култура. В зависимост от климатичните условия, той развива 1 - 2 две поколения на година. Женските снасят между 10-40 яйца в сухите остатъци под листата. След около седмица развиващите се ларви може да се забележат през прозиращите яйца. В зависимост от  температурите, периода от яйцеснасянето до излюпването им отнема между 4 и 10 дни.  Високата плътност на царевичния стъблопробивач може значително да намали добива на царевица и да причини икономически загуби. След излюпването на яйцата, ларвите се хранят с листата , след което пробиват стеблото и навлизат в него. Пробиването на тунели често води до пречупване на стъблото, окапване на съцветия и загуба на функционалността на проводящата система. Това може да има тежки последствия за царевичния посев, особено през сезона, когато популацията на вредителя е най-висока.

Отделянето на микотоксини от видовете гъби от род Fusarium е пряко свързано с присъствието на ларви на царевичния стъблопробивач- Ostrinia nubilalis. Хранейки се с растителните тъкани, ларвите на царевичния стъблопробивач създават първоначални входове за патогенните гъби от род Fusarium. Движението им в растението благоприятства разпространението на спорите на патогенната гъба.

 

КОРАГЕН®– МОДЕРНОТО РЕШЕНИЕ СРЕЩУ НЕПРИЯТЕЛИТЕ ПО ЦАРЕВИЦАТА

Кораген® 20 СК е инсектицид от ново поколение, от химичната група на антраниламиди, притежаващ нов начин на действие.  Активното вещество действа върху специфични рецептори, които играят важна роля при мускулната активност (т.нар. рианодинови рецептори). Активирането им води до нарушена мускулна функция, парализа и смърт на насекомите

Третиране с Кораген® се препоръчва 5 до 7 дни след засичане пик на летежа на възрастните и при достигане на ИПВ на царевичния стъблопробивач.

За точно отчитане на този пик и извеждане на правилна борба е необходимо да бъдат поставени феромонови уловки. След засичане на пика на летежа на възрастните е задължително да бъде направено обследване на полето за наличие на яйчни групички по листата на царевицата и определяне на икономическия праг на вредност.

За България той е 10 броя яйчни групички на 100 растения при царевица за зърно и 3 броя на 100 растения при царевица за семепроизводство.

Ако не са заложени феромонови уловки, се препоръча обследването да се направи след наблюдаван засилен летеж на възрастните. Отново критерий за третиране е достигането на ИПВ на царевичния стъблопробивач.

Само едно третиране с Кораген® обикновено е достатъчно, за да се защитят царевичните култури от всички основни вредители от разред Lepidoptera/Пеперуди, в т.ч. и видовете нощенки. В региони с висока плътност на неприятелите, може да е необходимо и второ третиране с инсектицид.

Повече информация: www.dupont.bg

Статията е публикуванав бр. 4/април 2015 г. на сп. „Практично земеделие”