Растителна защита, торове, семена

Предпазни цъфтежни пръскания на овощните насаждения

2015-04-14 

В продължение на 2 – 3 седмици овощните дървета цъфтят и през това време има опасност от развитие на болести и намножаване на неприятелите, ако метеорологичните условия са благоприятни за появата им. Предприемането на предпазни пръскания е решаващо за опазване на овощните култури от вредители и за получаване на здрава и качествена реколта.

По време на цъфтежа на овощните дървета се осъществяват инфекции от гъбни патогени - струпясване по ябълките и крушите, брашнеста мана по ябълката и прасковата, ранно кафяво гниене и сачмянка по костилковите овощни видове, бяла ръжда по вишната и черешата и от бактерийни – огнен пригор по дюлята, крушата, ябълката и други.

Неприятелите също се намножават в голяма степен и причиняват поражения - листогризещи гъсеници, плодови оси, хоботници, листозавивачки, кръвна въшка, овощни акари и други.

Целта на овощарите е да опазят овощните насаждения чрез предпазни пръскания. Ако пролетта е суха и температурата е обичайна за периода, пръскането обикновено е едно.  Но при влажна и хладна пролет, с мокрещи мъгли и превалявания цъфтежният период се удължава и тогава се налага провеждането на две цъфтежни пръскания.

Огненият пригор  (Erwiniaamylovora (Burrill)Winslow&al.) е                                             изключително заразно заболяване, което напада дюлите, крушите, ябълките, глога, а от храстите – малини, къпини, ягоди, декоративни дървета и други. По време на цъфтежа се извършват две пръскания с Шампион ВП/Шамп-0,3%, поразените от болестта клони се изрязват до здрава тъкан, а отпадъците се изгарят. Чрез лакомците и кореновите издънки инфекцията се разпространява из цялото дърво, затова те също се изрязват.

Ранното кафяво гниене (Monilinialaxa) се проявява във формата „опожаряване на цветовете”. Инфектирането се осъществява при появата на цветовете, патогенът прониква в тях през тичинките и плодника, а после преминава в завръза. По-късно болестта заразява носещите клонки през цветните дръжки, които изсъхват заедно с листата по тях. Отделни цветни кичури или целите леторасти изсъхват и приличат на опожарени. Ранното кафяво гниене засяга по-често костилковите овощни видове ( череша, вишна, праскова и др.), а от семковите - ябълката и крушата.

Засегнатите цветни части и клонки се изрязват, остатъците се изгарят. В зависимост от температурата и валежите се извършват 2-3 пръскания профилактични пръскания с един от фунгицидите: Тирам 80 ВГ- 0,3%; Делан 700 ВДГ- 0,05%; Фоликур 250 ЕВ/Хоризонт - 0,1%; Топсин М 70 ВДГ- 0,12%; Хорус 50 ВГ- 0,045%.

 Сачмянката  напада костилковите овощни видове, проявява се по-силно при хладно и дъждовно време през пролетта и е два вида - гъбна и бактерийна. Фунгицидите,  посочени по-горе срещу ранното кафяво гниене действат и на сачмянката, а освен тях може да се пръска и с Дитан М-45- 0,3%.

Бялата ръжда по вишните и черешите (BlumeriellaJaapii) е икономически най-опасната болест за тях. Листата се напетняват от дребни пурпурни точици, които по-късно некротират. При влажно време от долната страна на листата се образуват белезникави купчинки от спори. Напетнените листа пожълтяват и окапват рано – в средата на лятото. Болестта е особено вредна за младите дръвчета в разсадниците, където задължително се провеждат предпазни третирания. При благоприятно време за развитието й, тя се проявява през цялата вегетация.

Срещу бялата ръжда са регистрирани фунгицидите: Делан 700 ВДГ- 0,05%; Силит 40 СК - 0,15% (валиден до 26.04.2015 г); Флинт макс ВГ- 0,03%.

Критичен е периодът за проява на струпясване (Venturiainaequalis (Cooke) Winter) по ябълките и крушите от порозовяване на цветния бутон, по време на цъфтежа и 12-14 дни след него. Щом цъфтежът протича нормално, едно цъфтежно пръскане при 75% прецъфтели цветове е достатъчно. Но при хладна и дъждовна пролет цъфтежът се удължава, голямата листна маса остава непокрита от фунгицид и тогава се налага второ пръскане в края на цъфтежа. Регистрирани са следните фунгициди срещу струпясване: Санкоцеб 80 ВП- 0,3%; Скор 250 ЕК- 0,02%; Полирам ДФ - 0,2%; Систан супер 24 ЕК - 0,03% и други.

По време на цъфтежа се появяват листогризещи гъсеници, които причиняват много поражения на листната маса. Освен тях, вредят педомерки и листозавивачки.

След прецъфтяване на овощните дървета може да се пръскат с един от инсектицидите: Суми алфа 5 ЕК/Сумицидин 5 ЕК - 0,02%; Децис 2,5 ЕК - 0,04%; Релдан 40 ЕК - 0,12%; Дурсбан 4 Е- 0,2%; Нуреле Дурсбан - 0,06% и други.

Ако числеността на неприятелите е много висока по време на цъфтежа, тогава може да се извърши пръскане, но при затворени пчелни кошери.

При работа с химически средства за растителна защита строго трябва да се спазват изискванията за опазване на хората, животните, рибите и птиците от натравяне, а околната среда от замърсяване.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Статията е публикувана в бр. 4/април 2015 г. на сп. „Практично земеделие”

Подробности за абонамент: 0888 58 54 68

 

Снимка: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_tree_with_fire_blight.jpg

- симптоми на огнен пригор по ябълка