Растителна защита, торове, семена

Хитът на пазара Корело® Дуо 85 ВГ - Икономически изгодният хербицид за смесено заплевеляване при пшеница

2021-01-04 

 

Фермерите, които  отглеждат житни култури, са запознати с предизвикателствата, съпътстващи отглеждането и производството на пшеница. Основна задача напролет е изборът на правилният  хербицид съобразно заплевеляването. Обикновено в пшеницата присъстват както широколистни, така и житни плевели, като в някои райони на страната при житните плевели се наблюдава висока плътност на плоблемни плевели, каквито са власатка, овсига и див овес.

 

Corteva Аgriscience™предлага решение на този проблем, като представя новият вегетационен широспектърен хербицид за едновременна борба и безупречен контрол на всички важни житни и широколистни плевели в твърда и мека пшеница - Корело® Дуо 85 ВГ.

 

Корело® Дуо 85 ВГe с двойно ситемно действие и до 1 час прониква в растителните тъкани, като растежът на плевела спира. Пълното загиване е в рамките  на 1 – 3 седмици в зависимост от климатичните условия и видовете плевели.

 

Оптималният момент на приложение е от трети лист до фаза вретенене. За максимална ефективност на продукта се препоръчва приложение, когато плевелите са в ранна фаза на развитие. При житни плевели най-добри резултати се отчитат, когато се пръска от 1-3 лист до начало на братене на плевела. За широколистните плевели най-добрият момент е между 2-ри и 6-ти лист.

 

Корело® Дуо се прилага в доза 26,5 г/дка и с обем на пръскане 10 - 30 л/дка. В пакет с хербицида е и безплатният прилепителДасойл™, който подобрява действието и повишава ефективността. Той се прилага в доза от 50 мл/дка.

 

Корело® Дуо се предлага на пазара в пакет с Дасойл за 30 дка.

 

При наличие на поникнали плевели,Корело® може да се прилага и наесен.

 

Корело® съдържа и антидот, който осигурява 100% селективност към културата.

 

Важно за продукта е да не се комбинира с регулатори на растежа, както и с органофосфорни инсектициди.

 

Корело® Дуо 85 ВГ Ви предлага :

 

Двойно системно действие, с различен механизъмна активните вещества.

 

Отличен контрол на кореновоиздънкови плевели.

 

Отличен контрол на житни плевели – райграс, овсига, власатка, див овес, метлица, лисича опашка.

 

Ефективен срещу всички широколистни плевели, в това число паламида, лепка, див мак, ефемерни видове, технологични слънчогледови самосевки и рапица.

 

Безопасен към културата благодарение на антидотната технология.

 

Спира растежа на житните и широколистни плевели до 24 часа след третиране.

 

Допълнително почвено действие до 3 седмици, при което се контролират по-късно поникващите плевели след третиране.

 

Може да се прилага наесен, ако има поникнали плевели.

 

Може да се прилага при температура над +5°С.

 

https://www.corteva.bg/produkti-i-reshenia/rastitelna-zashtita/corello-duo.html