Растителна защита, торове, семена

Важно! От 6-ти януари е възможна регистрацията в електронната платформа на БАБХ за оповестяване на растителнозащитните и др. дейности

2021-01-07 

 

До 31 януари 2021 г. всички пчелари и стопани, обработващи площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД). Това предвижда Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, публикувана в Бой 101/2020 г. на Държавен вестник. Платформата ще се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и има за цел да уведомява пчеларите за предстоящи третирания, съобщиха от земеделското министерство през декември м. т.. Регистрацията и използването й е безплатно за всички потребители. Задължително условие е всеки от тях да има валидна електронна поща.

 

Пчеларите сами ще трябва да въвеждат GPS координатите на пчелина. Това ще става лесно с помощта на геолокация през телефона и въвеждане на данните в системата. В случай на третирания в периода до 28 февруари 2021 г. уведомяването ще се извършва по досегашния ред – лично, чрез кмета на населеното място, който обявява и разпространява информацията чрез местните средства за масово осведомяване и чрез новата електронна платформа.

 

Новата електронна платформа за регистрация може да бъде намерена на официалната интернет страница на БАБХ: http://www.babh.government.bg/bg/Page/epord/index/epord/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8

 

Допълнителна информация: http://praktichnozemedelie.com/w/p/a/0/4/3439/bg#1

 

(ПЗ)