Растителна защита, торове, семена

БАБХ публикува Ръководство за потребителите на Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните и др. дейности (ЕПОРД)

2021-01-10 

 Както е известно, от 7 януари 2021 г. започна регистрацията в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД). Платформата има за цел възможно най-бързо да уведомява собствениците на пчелини за предстоящи третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ). За да улесни потребителите на ЕПОРД – пчелари и земеделски производители,  Българската агенция по безопасност на храните публикува на интернет страницата си подробно Ръководство за потребителите на Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД). Документът може да се изтегли или прочете на адрес:

http://www.babh.government.bg/bg/Page/epord/index/epord/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8

 Земеделските производители са задължени да уведомят през ЕПОРД, а не както досега до кметовете на населените места, за предстоящите растителнозащитни дейности не по-малко от 72 часа преди началото им. В момента на завършване на действието в системата от земеделския производител, автоматично тя ще изпраща SMS до собствениците на пчелини. Така се скъсява времето за уведомяване на пчеларите, което ще спомогне за опазването на живота и здравето на пчелите.

Пчеларите се регистрират с имейл и номер на пчелин от удостоверението за регистрация на животновъдния обект.  

Препоръчително е стопаните и пчеларите да се регистрират в електронната платформа до 31 януари 2021 г., но и след тази дата възможността за регистрация няма да бъде преустановена. Регистрация на нови потребители ще бъде възможна, включително за новорегистрирани земеделски стопани, пчелари и собственици на подвижни пчелини.  

От 1 март 2021 г. оповестяването ще се извършва само чрез електронната платформа.  

(ПЗ)