Растителна защита, торове, семена

Имуномодулаторите Акрамет – за превенция и лечение на болести и антиинсектен ефект при отглеждане на земеделски култури

2021-01-13 

 

Автор: Ивелин Желязков,  НИТЦЗ Плантис

 

За незапознатите с растителния имунитет и имуномодулаторите антипатогенния и антиинсектен ефект на Акрамет предизвиква съмнение – лъжа, търговски трик и прочее. Едновременното проявление на такъв широк спектър от ефекти, че и с лечебно действие задължително  провокира недоверие. В действителност, те не са ефекти на Акрамет, а на самия растителен имунитет, тъй като сам по себе си Акрамет не може да убие нищо. Той индуцира имунитета и създава условия за проявление на всички възможности заложени в генетиката на имунната система на растенията. Акрамет е имуномодулатор – фактор променящ нивото на активност на имунната система и създаващ условия за реализация на тотален имунен отговор срещу нападения от всякакъв характер. Механизми заложени в генома на самите растения.

 

Малко история

 

Ефектът на Акрамет върху растителната физиология и биохимия беше открит и разработен през периода 1995-2000 г. от Ивелин Желязков (Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис).Целта беше да се намери ефективен, устойчив, сигурен и рентабилен метод и средство за стимулиране на развитието на растенията и респективно максимално възможното повишение на добивите на биомаса, плодове и зърно.  Разработеният теоретичен модел сочеше, че това може да се случи чрез въздействие върху клетъчните мембрани, засилване на енергосинтеза и трансмембранните процеси. На тази база беше конструиран продукт във вид на листен тор. Експериментите напълно потвърдиха теоретичния модел и се пристъпи към мащабни полеви опити през следващите години. Ефектът върху добивите беше впечатляващ, но още по-голямо впечатление правеше факта, че третираните посеви от пшеница и ечемик не боледуваха от брашнеста манаТова беше най-разпространената болест по пшеницата в периода 2000-2005 г. и малцина от земеделците използваха фунгициди. Това ясно показваше, че липсата на заболявания при третираните се дължи на Акрамет. Първите целенасочени опити са от 2006 г. срещу брашнеста мана. Резултатите недвусмислено показваха не само превенция, но и лечебен ефект. През 2007-2008 г . бяха проведени първите мащабни опити за лечение на брашнеста мана при ечемик и пшеница успоредно с  контролни участъци третирани с фунгициди. Недвусмислени резултати – лечебен ефект и по-интензивно развитие при третираните площи с Акрамет.

Следващото икономически значимо заболяване срещу което беше използан Акрамет беше септориозата. През 2013 г. беше проведен мащабен опит върху 500 дка пшеница заболяла от септориоза.

След две третирания с Акрамет беше  доказано лечебно  действие и пропаднал контролен участък. 

 През тежката 2014 г. продуктът се представи отлично срещу жълтата ръжда при пшеницата, като съвместното приложение с фунгициди водеше до пълно стопиране на заболяването, докато при контролите само с фунгициди, се наблюдаваха пробиви в защитата и лечението.  През 2015 г. при паралелно изпитване на Акрамет с конкурентен листен тор  беше установен лечебен ефект срещу Паразитно полягане при пшеница  - добив 520 кг и пропаднал участък с конкурентния листен тор.  От 2015 г. насам всяка година на различни места в страната се провеждат демонстрационни опити на големи площи за отглеждане на ечемик и пшеница единствено чрез имунотехнологията Акрамет като превенция срещу болести. Те доказват, че растителния имунитет, с помощта на имуномодулатор е в състояние да осигури защита срещу всички икономически важни заболявания при пшеница и ечемик.

 

През годините на  приложение на Акрамет няма случаи на  вирози в опитните участъци. Отчита се далеч по-слабо присъствие на  листни въшки и някои насекомни вредители от контролните площи. През изминалите години са проведени много успешни производствени опити за противодействие на такива икономически значими заболявания като: къдравост по прасковата, бяла ръжда по череша и вишна, оидиум по лозата и др. Факт е, че в интензивно обработваните с Акрамет Ултра лозови масиви сивото гниене е изключение.

 

През 2019 г. бяха проведени опити за въздействие на имуномодулатора Акрамет Ултра върху заболявания и фитофаги при маслодайна роза. Най-вредоносното заболяване при тази култура е жълтата ръжда, а от фитофагите – листни въшки и мъхнат бръмбар. Споменатото заболяване и вредители бяха с повсеместно разпространение и борбата с  химични средства беше трудна и не винаги достатъчно ефективна. Това беше много голям проблем най-вече при насажденията за биологично производство на цвят и розово масло. Третиранията бяха през 15 дни. Беше установен контрол върху ръждата през цялото времетраене на опита – 4 месеца, както при самостоятелно приложение на Акрамет Ултра, така и в съчетание с фунгициди. Отчете се почти пълна липса на листни въшки и намалена популация от мъхнат бръмбар. През 2020 г. тези изводи бяха потвърдени.

 

 Следва продължение...

 

На първата снимката:  Първият опит за лечение на брашнеста мана по пшеница 2006 г.

 

Снимки: Авторът 

 

 Б. Р. - Пълният  текст на статията е публикуван в бр. 1/януари 2021 г. на сп. „Практично земеделие” , който може да бъде намерен та вестникарския пазар в страната от 12  януари т. г.