Растителна защита, торове, семена

Сериозен нов вредител: Кафявата мраморна дървеница (Halyomorpha halys (Stal, 1855)) разширява разпространението си в България

2021-01-22 

Автори: Евгения Жекова, Галин Гинчев

Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе

 Halyomorpha halys (Stal, 1855) принадлежи към род  Halyomorpha (Mayr, 1864), семейство Pentatomidae (Leach, 1817), разред Heteroptera.

 

Видът е известен като кафява мраморна дървеница (brown marmorated stink bug). Произхожда от Азия  - Китай, Корея, Япония, Тайван. Има данни за географското му разпространение в Европа, Азия, Северна Америка. EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) сигнализира за появата на вида през 2003 г., определя го като изключителен полифаг с голямо икономическо значение.  В Северна Америка присъства от 1996 г., но е потвърден през 2003 г. За първи път е установен в Европа през 2004 г., в Лихтенщайн; 2007 г. в Швейцария; 2011 г. в Германия и Канада; 2012 г. в Италия и Франция; 2014 г. в Унгария, Великобритания и Гърция; 2015 г. в Румъния, Австрия и Сърбия; 2016 г. в Русия и България.

В България, видът е установен за първи път от Симов на 16.09.02016 г. в гр. София в хода на изследване на инвазивните видове дървеници.

Видът се определя като инвазивен и разширяващ ареала си благодарение на добрите си летателни способности, възможността за аклиматизация и глобализацията на търговските процеси.

В ентомологичната лаборатория на ИЗС „Образцов чифлик” – Русе, в началото на  септември 2020 г., постъпи биологичен материал – лозови листа и гроздове, повредени от непознат вредител (произход - лично стопанство от кв. „Образцов чифлик”, гр. Русе)

Пробите са обработени чрез микроскопиране, при което са установени яйчни купчинки по лозовите листа и екземпляри от преимагинални стадии от един вид на разр. Heteroptera по гроздовете.

Дървениците са идентифицирани като Halyomorpha halys Stal, 1855.

Наблюдаваната картина на повреда се изразява в различни по големина лезии  и некротични петна по повърхността на листата и плодовете, които влошават търговските им качества.

Сходна картина на повреда е наблюдавана  от учените през годините в засегнатите страни при повече от 100 растителни вида: плодни дървета и храсти - праскови, череши, кайсии, сливи, ябълки, круши, черница, горски плодове; зеленчукови и полски култури – домати, пипер, патладжан, царевица, слънчоглед, сорго, пшеница, памук, соя, грах, фасул; декоративни дървета и храсти – върба, пауловния, люляк и др.

 Възрастните и ларвите (нимфите) на неприятеля смучат растителни сокове, причинявайки еднакви повреди, като възрастните предпочитат плодовете, а ларвите (нимфите) – листата, стъблата, плодовете.

Възрастните дървеници са с дължина 12-17 мм, кафеникави или сивкави, пъстри и променливи по размер и цвят. На антените, краката и коремчето се наблюдават редуващи се бели и тъмни ивици. Мъжките индивиди обикновено са по-малки от женските. Яйцата първоначално са светло зелени, а по-късно бели. Яйчният стадий продължава 4-7 дни. След излюпването ларвите преминават през пет ларвни възрасти (33-55 дни). Ларвите от първа възраст имат черни глави и оранжевочервени коремчета; втора възраст са тъмни и имат белезникаво коремче с червеникави петна; наблюдават се шипове отстрани на главата и преднегръда на по-младите ларви; на пищялите на ларвите от последните две възрасти може да се забележи бяла ивица.

Кафявата мраморна дървеница се счита за полифаг, който може да развие 1-2 поколения годишно и презимува като полово незрели възрастни в природата и изкуствени заслони (жилища, складове, постройки). Презимувалите възрастни се появяват април-май върху растенията гостоприемници. Хранят се активно за полово узряване. През късната пролет и лятото женските снасят групи от 20-30 яйца от долната страна на листата на растенията. Новоизлюпените ларви първоначално се струпват около  яйчната купчинка, а по-късно се разпространяват върху растението гостоприемник. За цялостно развитие, от яйце до възрастно се изискват около 50-60 дни. Започвайки от месец септември, дървениците търсят места за презимуване.

Кафявата мраморна дървеница е с отлични летателни възможности и силно подвижен вредител, който може да се движи от растение на растение през вегетационния сезон (напр. от рано узряващите плодове до късните). На големи разстояния вредителят може да бъде разпространен чрез търговия с растения гостоприемници, но също и чрез движение на стоки или превозни средства.

Счита се, че вредителят има потенциал да нахлуе в земеделските райони и да представлява риск за все по-голям брой култури, тъй като продължава да разширява географския си обхват. За много култури не е известно дали съществуващите стратегии за управление, вече приложени срещу други дървеници или вредни насекоми, могат да се прилагат и срещу кафявата мраморна дървеница. Засега в региона на ЕPPО не са докладвани особени щети, но не може да се изключи, че тази дървеница може да се превърне в сериозен вредител, особено върху семковите и костилкови овощни видове.

Снимка: Източник интернет

Статията е публикувана в бр. 1/януари 2021 г. на сп. "Практично земеделие"; Продължение по темата нови вредители по земеделските култури - очаквайте в бр. 2/февруари 2021 г. на изданието.