Растителна защита, торове, семена

ОТ ФМС – на промоционална цена: Пакет Протект - Житни Култури и Пакет Интейл Плюс - за пълна защита и подхранване на житни култури и царевица

2021-02-12 

ФМС инвестира значителни средства и усилия всяка година, за да предложи на земеделските производители нови устойчиви решения в земеделието. Мотивирана от желание за нововъведения и откриване на нови активни вещества от химически и биологичен произход, компанията цели да осигури надеждна и качествена защита на културите. ФМС работи с отношение и ангажимент към земеделските производители, за да ги подпомогне да оптимизират своята производителност, устойчивост и рентабилност.

През 2021 г. ФМС Агро България предлага на земеделските производители няколко гъвкави, икономически изгодни предложения, които осигуряват отлична защита на полските култури.

 Пакет Протект - Житни Култури. Пакетът съдържа четири продукта на компанията, които  земеделските производители ще имат възможността да закупят на промоционална цена - Омнера® LQM - хербицид, фунгицидите от различни химични групи  Херкулес™ 125 СК (триазол) и Бариба™ 250 СК (стробилурин), както и биостимулатора Симакс.

Това предложение предоставя едно разумно и икономически изгодно решение, както за безупречно справяне с плевелите и болестите, така и за подхранване и защита на житните култури.

 Пакет Интейл Плюсе второ пакетно предложение на ФМС Агро България за контрол на важните житни и широколистни плевели при царевица. Той включва хербицидите Интейл™ (никосулфурон) и Бордър™ 480 СК (мезотрион), с включен прилепител Тренд® 90. Двата продукта са с допълващо се действие и осигуряват отличен контрол върху важни при царевицата плевели. Включеният прилепител благоприятства по-голямо количество работен разтвор да остане на повърхността на растението и да се абсорбира по-добре.

 

https://www.fmcagro.bg/