Растителна защита, торове, семена

Нов неприятел по плодовете у нас - ягодов соков бръмбар

2021-02-15 

Автори: Евгения Жекова, Галин Гинчев, Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе

Ягодовият соков бръмбар Stelidota geminata (Coleoptera: Nitidulidae) произхожда от континенталната част на САЩ и Мексико. Има данни за географското му разпространение в Европа, Азия, Северна Америка, Централна Америка и Карибския басейн и Южна Америка. За първи път в Европа е установен през 80-те години на Азорските острови (Португалия), а впоследствие в Белгия - 1994, Италия през 1995 и 2009, Австрия - 2006, Франция - 2007, Испания -  2008, Германия - 2009, Унгария - 2009, Сърбия - 2011, Чехия - 2012, Русия - 2014, Словакия  - 2014, Турция - 2015, Румъния -  2019.

Видът се определя като инвазивен и разширяващ ареала си благодарение на възможността за аклиматизация и световната глобализация.

В България е уловен в капани за първи път през 2018 г. в района на Челопеч.

През месеците май-юни-юли 2019 г. са наблюдавани повреди върху различни плодове  в лично стопанство в района на ИЗС „Образцов чифлик” – Русе. Неприятелят е идентифициран като Stelidota geminataSay, 1825.

Наблюдаваната картина на повреда се изразява в различни по големина ямички  и ходове по повърхността и в дълбочина на плодовете (ягоди, кайсии и домати).

Сходна картина на повреда е наблюдавана  от изследователи в чужбина и при зрели ягоди и праскови; разлагащи се портокали, паднали и разлагащи се плодове ябълки и круши; малини, боровинки, череши и пъпеши; домати;складирани фъстъци и ориз; различни видове гъби. Видът е установен дори в свинска мършаи разлагащи се дървесни остатъци. Възрастните и ларвите на неприятеля се хранят на едно и също място, причинявайки еднакви повреди, но основната вреда се нанася от възрастните, тъй като по време на вредна дейност на ларвите плодовете вече са повредени и разлагащи се.

Възрастните индивиди са установeни основно на мястото на повредата, но при обезпокояване напускат бързо плодовете летейки или пълзейки.  

Бръмбарите са с дължина около 1,5 мм и са кафяви с по-светло оцветена X-образна ивица на елитрите. Яйцата са с дължина около 0,75 мм, млечнобели, продълговати. Ларвата е мръсно бяла на цвят със светлокафява глава. Какавидата първоначално е бледо кремава на цвят, в последствие очите потъмняват и крилата придобиват сив цвят.

Видът развива две поколения годишно. Първото поколение се развива по плодовете на ягодите. Оптималната температура за развитие на насекомото е около 23°С. Миризмата на зреещи плодове привлича възрастните от различните скривалища, в които са презимували. Съобщено е за миграция на Stelidota geminata през пролетта от гористи местности към ягодови полета. Тя се осъществява на серии от къси прелитания или припълзявания. Всяка женска снася около 350 бр. яйцавъв влажни цепнатини близо до/върху хранителните източници. Излюпването се наблюдава след 2-3 дни. След излюпването ларвите започват да търсят храна, като предпочитат плод, който се докосва до земята.Ларвата прекарва 5-6 дни в хранене, един ден в скитане и два дни в приготвянето на какавидна камерка (на дълбочина до 1,5 cm в почвата) и преминава през три възрасти. Какавидният период трае около седмица. Продължителността на живот на възрастните индивиди е около 58 дни.Половата зрелост настъпва 4 дни след имагинирането, а яйцеснасянето – 5 дни по-късно. Второто поколение се развива по плодовете на много култури.Презимуват само възрастни индивиди.

 .......

Прогнозата е, че неприятелят ще се превърне в предизвикателство за ягодопроизводителите в нашата страна в близките години.

 Бележка на редакцията: Повече по темата  относно мерките за контрол на неприятеля – четете в  бр. 2/февруари 2021 г., сп. „Практично земеделие” – на вестникарския пазар в страната от 11-02-2021 г.

  На снимката: Ягодов соков бръмбар; Източник: Личен архив, автори