Растителна защита, торове, семена

Corteva Agriscience™ представи нови продукти за растителна защита, с нови активни вещества от нови химически групи и биологичен ефект срещу вредители

2021-02-18 

В първото онлайн събитие, организирано от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), днес (18.02.2021 г.),  екип на  фирма Corteva Agriscience™ представи най-доброто от портфолиото си в областта на семената и растителната защита. Костадин Костадинов, председател на УС на НАЗ, при откриването на уебинара каза, че поради ограниченията за срещи вследствие на пандемията, асоциацията ще проведе редица онлайн събития, които да бъдат  полезни за производителите и които  да им предоставят актуална професионална информация – според интересите им, която,  те, години наред получаваха от ежегодно провежданите  национални семинари.

В първия панел презентации представиха: Иван Дражев – маркетинг мениджър в  Corteva Agriscience™ и Георги Герджиков – мениджър ключови клиенти във фирмата, на тема: „За българските земеделци – най-доброто от CORTEVA AGRISCIENCE”.

Тук, ще акцентираме върху частта от презентацията на Иван Дражев, отнасяща се за най-новото поколение продукти за растителна защита, с нови активни вещества от нови химически групи и биологичен ефект срещу вредителите, които Corteva ще представи на българския пазар през 2021 г. – 2022 г. и намеренията за отделни продукти до 2024 година.

 Ето какво сподели експертът ( Б. р. - представяме лекцията със съкращения и в резюме):

 - Corteva има ново предложение за вегетационен хербицид при царевицата за този сезон и това е ивестния хербицид Дерби Супер Едно, с второ търговско наименование Ланселот™, който вече има регистрация и при тази култура. Хербицидът е известен на земеделците с доказаното си действие в контрола на широколистни плевели при пшеница и ечемик. От този сезон фирмата предлага продукта като ефективно решение срещу широколистни плевели при царевица, приложен от 2-ри до 6-ти лист на културата, в доза 3,3 грама/дка. Продуктът е с най-приемлива конкурентна цена, защото цената на декар при царевица ще е равна на цената на декар при пшеница.

 

  Имаме вече нов продукт внедрен в практиката при рапица Лумипоза – инсектицид за третиране на семена. С активно вещество от нова химическа група,  продуктът за момента е единственото решение за третиране на семена при рапица. Същевременно фирмата работи продуктът да бъде регистриран и за третиране на семена при царевица срещу телени червеи и сиви червеи. Ако регистрацията на продукта излезе през т. г. в  Полша, през 2022 г., Corteva ще има възможност да предложи в България  семена за царевица, третирани с Лумипоза.

 - Предстои премиера през 2021 г. на хербицида  Белкар™ (с най-новото а.в. на Corteva – Arylex™ active) - ново решение за контрол на широколистни, включително кръстоцветни плевели (див синап и др.) при рапица. Продуктът ще бъде на пазара за кампания Есен 2021.

 - Внедряваме нов фунгицид Зорвек Винабел™ с ново активно вещество (Zorvec) и нов механизъм на действие за контрол на обикновена мана по лозата. Продуктът е с контактно, предпазно, системно, локално-системно, лечебно и антиспорулантно действие. Отличава се с по-дълъг период между две третирания – минимум 15 дни до 20 дни, и с много бързо абсорбиране на фунгицида  - до 20 мин. след третиране.

 - Нов инсектицид - Екзалт - срещу смучещи и гризещи неприятели при зеленчуци. Ефективен срещу трипсове, доматен миниращ молец и памукова нощенка. Продуктът има естествен произход и е със силно инсектицидно действие.

 - Продуктът N-Lok™ - е азотен стабилизатор за употреба с всички видове азотни торове, който - Corteva предлага от две години.  Гарантира ефективно усвояване на азота при полските култури (до 98%). Подобрява здравния статус на културите, намалява загубите от азот и осигурява по-високи добиви и рентабилност от производството.

В практиката и опитите изведени през 2020 г. от фирмата, е доказал значителни преимущества в посока увеличаване на добивите и по-голяма доходност от културите. (царевица, пшеница, рапица и др.) Данни от изведените опити с N-Lok™ могат да се намерят в новия каталог на фирмата за 2020-2021 г. Пример - при опит с пшеница в с. Борован, на поле от 40 декара, при приложение на продукта е получен в повече добив от 31 кг/дка спрямо нетретирания посев с N-Lok™. При пшеницата се прилага напролет  във фаза братене заедно с подхранването с азотни торове или с хербицида, а при царевицата – 20-30 дни след сеитба, фаза – от 4-ти до 8-ми лист, самостоятелно или с хербицида. В Европа продуктът е широко използван В Англия Германия, Франция, Италия и др.

 -До 2024 г. - Corteva  ще предложи, както следва: през 2022 г. - Arylex™ - най-новото активно вещество за контрол на широколистни плевели  и в пшеница, а  през 2023 г. и при слънчоглед.  Арилекс ще бъде в комбинация и с други активни вещества, за да се допълни действието срещу всички възможни плевели.

При слънчоглед Arylex™  гарантира пълен ефективен контрол на икономически важни широколистни плевели (бяла куча лобода, свиница, див синап, сив коноп и др.),  включително плевелни видове, които все още не са проблем в България, като амброзия и др. Контролира плевелни видове в конвенционалната технология, за които до момента няма решение. Ще може да се прилага при конвенционалната, ExpressSun® и Clearfield® Plus технологиите на отглеждане на слънчоглед;

 -Компанията ще предложи и друг нов фунгицид с активно вецещество INATREQ тм от естествен произход – за борба с основните болести при житните култури. Продуктът е със съвършено различна молекула от досега известните. За да се избегне всякаква резистентност при житните култури,  INATREQ  ще бъде смесен с второто активно вещество. Фирмата е в процедура на регистрация на продукта в България.

 -Zorvek™ active – ще се предлага специално за зеленчуци, в комбинация с второ активно вещество. Фунгицидът е нов еталон за контрол на обикновени мани (в т. ч. и при картофи) и е процес на регистрация в Бългаия.

 - Внедрен вече в практиката инсектицид  за контрол на неприятели в лозя, който ще бъде и ново, алтернативно и надеждно решение за борба срещу царевичен стъблопробивач при царевица.

 Повече информация може да немерите в Каталога на Corteva agriscience™ България.

(ПЗ)