Растителна защита, торове, семена

Омнера® ОД – хербицидът с най-широк прозорец на приложение в житни - от братене до пълна поява на флагов лист

2021-02-28 

ИЗГОДНО: Пълна защита на житните култури и оптимизирано подхранване с Пакет Протект - Житни Култури от ФМС

Едно от най-атрактивните предложения на ФМС Агро България през 2021 год., чрез което земеделските производители ще получат пълна защита на своите житни култури е Пакет Протект - Житни Култури. Този пакет предоставя едно разумно и икономически изгодно решение, както за безупречно справяне с плевелите и болестите, така и за подхранване и защита на житните култури.

Пакетът съдържа четири от най-добрите продукти на компанията, като през 2021 год. Земеделските производители ще имат възможността да ги закупят на промоционална цена. Пакетът съдържа Омнера®LQM - познат и доказал своите преимущества хербицид, фунгицидите от различни химични групи: Херкулес™ 125 СК и Бариба™ 250 СК и биостимулатора Симакс.

Земеделските производители получават четири продукта за пълна защита на житните култури, на цената на стандартно използвани един хербицид и фунгицид.

Хербицидът ОМНЕРА® ОД съдържа три активни вещества с два различни механизма на действие, което обуславя висока ефикасност и силна антирезистентна стратегия. За отличния ефект върху плевелите допринася и модерната течна формулация на продукта, базирана на уникална по рода си LQM® технология, което изключва необходимостта да бъдат използвани прилепители.

Последните години показаха, че не винаги е възможно третирането на плевелите да бъде извършено в оптималния за това момент. За да отговори на нуждите на земеделските производители и да съобрази приложението на хербицида Омнера® ОД с изискванията на полето в момента на третиране, през 2021 год., той вече може да се прилага и в доза от 50 мл. на дка.

Омнера® ОД има отличен ефект върху едногодишни и многогодишни широколистни плевели, включително трудно контролируеми като поветица, лепка, технологични самосевки от рапица, слънчоглед и кориандър.

Широкият прозорец за приложение (от братене до пълна поява на флагов лист), гъвкавата доза, от 50 до 100 мл/дка, липсата на ограничения в сеитбооборота и много добрата ефективност правят Омнера® ОД стандартен продукт за борба с широколистни плевели в житни култури.

Дозата на приложение – 50-75-100 мл/дка може да бъде адаптирана в зависимост от видовия състав и фазата на развитие на плевелите, както и фазата на развитие на културата. Прераснала лепка (20-30 см височина) и самосевките от технологична рапица (до бутонизация) се контролират успешно в доза 75 -100 мл/дка (Виж. основната снимка – ефект на Омнера върху прераснала лепка).

LQM® технологията, приложена при формулирането на хербицида спомага за засилване на хербицидния ефект и намаляване на загубите при третиране. LQM® технологията подпомага оформянето на оптимално голяма капка, задържане на работния разтвор върху листата на плевела, поддържане свойствата на работния разтвор, ефективното му поемане от плевелните листа и придвижването му към уязвимите точки.

LQM® е  патентована технология, която гарантира по-малка зависимост от ниските температури, от количеството на работния разтвор и от размера на дюзите, по-малка зависимост от фенофазата на културата и от степента на заплевеляване и по-малка вероятност за отвяване на работния разтвор.

ХЕРКУЛЕС™ 125 СК  е фунгицид с пълно системно действие за контрол на най-важните болести при житни култури (пшеница, ечемик и овес), овощни, лозя, ягоди, домати, патладжан и пипер.

Триазолов продукт, който отлично контролира икономически важни болести по зимните зърнено-житни култури – пшеница и ечемик: брашнеста мана и видовете ръжди (вкл. кафява и жълта ръжда) в доза 100 мл/дка. Придвижва се много бързо към точките на растежа и стопира разпространението на инфекцията в новия прираст.

Херкулес™ 125 СК има бързо инициално действие и дълго последействие. Ефективен е срещу основните болести, като стопира разпространението на инфекцията и в новия прираст. Придвижва се бързо акропетално по проводящите съдове на растението, като гарантира отлично предпазно и лечебно действие.

Другият предложен фунгицид в Пакет Протект - Житни Култури е БАРИБА ™ 250 СК.  Той е системен стробилуринов фунгицид (250 г/л азоксистробин) с предпазно, лечебно и изкореняващо действие срещу ръжди, брашнеста мана и ран листен пригор в житните култури. Бариба™ 250 СК е системен фунгицид с широк спектър и предпазно, лечебно и изкореняващо действие. Продуктът се абсорбира от растенията и се пренася в тях чрез проводящата тъкан, като така се избягва отмиването му след третиране и се предпазва развитата зелена растителна маса. Той активира физиологичните процеси в растението, увеличава неговата имунна защита, удължава вегетацията.

При тези условия на термичен и/или воден стрес, най-полезният продукт в портфолиото на ФМС е биостимулаторът СИМАКС, който помага на културните растения да се регенерират възможно най-бързо след периоди на стрес и да укрепи естествената им система.

Симакс - съдържа екстракт от морски водорасли Ascophyllum Nodosum, богат на хормони и други органични съединения, които стимулират растежа на културата и е формулиран заедно с поредица от макро- N, P, K и микрoелементи (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Наличието на макро- и микроелементи в състава на продукта поддържа хранителния баланс на растенията, особено в моментите на интензивен растеж и висока консумация на хранителни вещества. Симакс съдържа и олигозахариди, които имат ролята за укрепване на имунната система и защита на растенията срещу патогенни атаки. Препоръчителната доза за житни култури е 150 мл/дка и може да се прилага, като третирането може да започне от 2-4 листа на културата с повторение във фаза нарастване на стъблото. Следващи повторения са възможни в интервал 4-6 седмици, ако е необходимо.

Допълнителна информация: https://www.fmcagro.bg/