Растителна защита, торове, семена

Сорт люцерна Приста 5 на ИЗС „Образцов чифлик” – Русе - конкурентноспособен и екологично пластичен

2021-03-07 

Един от новите сортове люцерна на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” Русе е ПРИСТА 5.

Създаден е от авторски колектив  с ръководител доц. д-р Д. Петкова, гл. ас.д-р Д. Маринова и ас. И. Иванова. Сортът е селекциониран при от ИЗС „Образцов чифлик” при условията на  умерено-континентален климат с горещо лято и сурова зима, и се отличава с широка екологична пластичност и  висока адаптивност.

Растенията са високи 70 - 79 cm, добре разклонени и изправени. Цветът на листата е зелен, дължината на средното листче е 2,6 cm, а ширината – 1,0 cm. Съцветието е  светло до тъмно лилаво.

Подраства бързо. В години с нормални валежи той прави по 4 - 5 откоса. Съдържанието на суров протеин е около 21%.

 Сорт Приста 5 е средно – устойчив на брашнеста мана - Erysiphe communis f. medicaginisи много устойчив на кореново и стъблено гниене - Phytophtora sp., и черни листни петна – Pseudopezizamedicaginis.

 Високата продуктивност, зимоустойчивост и дълготрайност го правят предпочитан от производителите  в страната и чужбина, и конкурентноспособен на  международният пазар.

За предстоящата кампания 2021 - Институтът предлага сертифицирани семена от сортовете Приста 3, Приста 5 и Роли. Семената са с гарантиран произход и качество.  

 За заявка: телeфони:082820801, e-mail: izs.rousse@gmail.com

    Автори: ас. Илиана  Иванова,  гл.ас. д-р Диана Маринова  

Б. р. - Технологически препоръки за отглеждане на люцерна, четете в бр. 3/март 2021 г. на сп. "Практично земеделие", който излиза от печат на 11.03.2021 г.