Растителна защита, торове, семена

Форс® 1.5 Г от Синджента – най-ефикасното решение за опазване на царевицата от диабротика (Diabrotica virgifera)

2021-03-17 

Резюме от презентация на Синиша Йелчан - Технически ръководител Инсектициден контрол Европа, Африка и Близкия Изток в Syngenta, пред участници в уебинар (февруари, 2021 г.), организиран от Синджента България на тема: „Технологични решения при сеитбата на царевица от Синджента!”.

 -Днес ще говорим за неприятелите по царевица, в хоронологичен ред, каза в началото на презентацията си Синиша Йелчан и продължи: - При културата първите неприятели са телените червеи. Те причиняват щети по засетите семена и след това по корените. Следващият неприятел е диабротика (Западен царевичен коренов червей /Diabrotica virgifera /).

 

        Диабротика – възрастно

      Диабротика – ларва

 Диабротика вреди в края на май, а също така през юни, юли и август, подчерта лекторът, като допълни, че след това, през вегетацията - културата има проблеми с царевичния стъблопробивач, който вреди през юни, юли и август.

 Експертът обърна внимание на щетите, които нанасят възрастните (б. р – бръмбари) на диабротиката, като обясни, че се хранят с полена на царевицата и когато той е наличен в свилата, те напълно я унищожават.

Щети по свилата от възрастното на диабротика

И тогава, естествено е, да няма зърно от царевицата.

 

Щети по  листата от възрастното на диабротика

Следващата щета от възрастните е, че те се хранят и с листата. При голяма плътност от възрастни през юли и август, те започват да се хранят и със зърното от кочана. Тогава щетите нарастват и могат да се много големи.  Много големи щети нанасят и ларвите на диабротиката.  Обикновено целим да проконтролираме ларвите, които са в почвата, подчерта експертът и представи цикъла на развитие на неприятеля. Женската снася яйцата си през август и септември, които презимуват на дълбочина около 50 см в почвата. В средата на месец май яйцата се излюпват и ларвите започват да нападат царевицата. Затова първото нападение от тях е в края на май –  началото на юни. Какви са щетите на този етап?

 

 

Щети от ларвата по корените на царевицата

Ларвите се хранят с корените на културата и така нанасят вредите. Те могат напълно да унищожат царевичните корени. Вследствие на това се получават симптоми - т. нар. „гъша шия”, което води до наклоняване на растенията, и когато през август кочанът натежи, те ще паднат върху почвата и ще останат на земята.

 

Поле след нападение от диабротика (Унгария)

След това, когато се жъне, кочанът ще остане на земята, комбайнът не може го прибере, защото растенията са полегнали и тава е голяма загуба на продукция. В последствие щети ще нанесат и диви животни (прасета, полски мишки, птици и др.). Това ще унищожи реколтата и добивът ще бъде много по-нисък. Така че,  диабротика причинява сериозни щети и трябва да се контролира, обобщи експертът.

Синиша Йелчан показа чрез система от слайдове как се оценява вредата от неприятеля, като се използва Скалата на Айова (от 1 до 6). И също така коментира изведени опити с диабротика от независимата унгарска компания КИТЕ. Във вариантите на опитите е използван инсектицида Форс® 1.5 Г – продукт на Синджента. Използвни са и други продукти на база ламбда - цихалотрин и на база циперметрин. Плътността на вредителя е била много голяма. При нетретираната контрола щетите са оценени на 5 /много високи/по Скалата на Айова. В третираната контрола анализът е показвал, че продуктът Форс® 1.5 Г на Синджента е бил най-доброто решение за опазване на реколтата от диабротика. Разбира се, че и при третиране с Форс® 1.5 Г  ще има определени щети, но те са много по-ниски от прага на икономическата вредност, допълни С. Йелчан, но реколтата ще бъде опазена и добива гарантиран. При третиране с генерични продукти резултатите от опитите са показали, че те не са толкова ефикасни и повредите са много по-големи, коментира той.

Експертът също представи и обобщени данни от 8 опита с използване на Форс® 1.5 Г, Форс Ево и Форс 3 Г  в различни дози, проведени в Унгария през 2016 година. Продуктът  Форс® 1.5 Г е изпитван в различни дози, в два варианта:  Вариант 1 - 12 кг/ха; Вариант 2 – 15 кг/ха. Най-добра ефективност е получена при използване на пълната доза от продукта. След това, с добър ефект се представя продуктът Форс® Ево, а също и Форс® 3 Г. Но Форс® 3 Г e формулация за американския пазар, обясни експертът и посочи, че за европейския пазар се използва Форс® 1.5 Г.  Анализът на резултатите от опитите показват, че при използване на продукта в доза 15 кг/ха, при висока плътност на диабротика, каквато все още няма в България – неговата  ефикасност е отлична. /Б. р. - Разрешена употреба в България на Форс 1.5 Г при царевица е 750 – 1000 г на декар/

В други опити, е отчитано и полягането, съобщи С. Йелчан, като са броени растенията със симптоми на „гъша шия”. И тук, отново продуктът Форс® 1.5 Г се представя най-добре. Сравнен с хлорпирифос, се вижда, че ефектът  на Форс® 1.5 Г е много по-висок. Форс Ево също се е справил много добре. Но  ако искате да имате много добър ефект при диабротика, при висока плътност, ние препоръчваме да използвате Форс® 1.5 Г в пълна доза, обърна се към производителите Синиша Йелчан.

 

Ефект от продукта, приложен при семена корени на царевица с нетретирани семена – вляво и вдясно; в средата – коренова система на царевица, третирана с Форс® 1.5 Г

Експертът показа снимков материал и коментира и други опити, при които сравнява корените на растения от парцели с приложен Форс® 1.5 Г с корените на растения при които е направено само третиране на семена от царевица. Ясно се видя, че растенията от парцелите с Форс® 1.5 Г с много по-големи корени, а кореновата система е опазена и без щети от диабротика.

Експертът даде и практически съвети на производителите как да контролират диабротика при наличие в посевите с царевица.

Първо трябва да знаете дали имате проблеми с диабротика в полето, каза той и поясни как може да се разбере това. За целта се поставят жълти лепливи уловки. Препоръчва се поставянето им да става във втрия ред от границите на полето. Уловките се поставят в средата на растението. Тогава ще се появят възрастните на диаборотика, защото харесват този цвят и ще залепнат по уловката. И след като се преброят възрастните, ще стане ясно дали има проблем или не. Проследяване движението на диаброткиа е много важно. Тя може да се придвижва всяка година с 30 до 40 километра, и ако има движение с коли между полетата с царевица – това разстояние може да бъде много по-голямо.  Но какво се случва в полетата. Известно е, че женските снасят яйцата си в почвата на царевичните полета, но само за да оцелее  - тя ще снесе яйцата си и в поле, което е в близост до царевицата, напр. в поле със слънчоглед, с житни култури и др. При смяна на полетата, в рамките на сеитбоорота през следващата година, царевицата ще отиде на поле, в което отново ще има  диабротика, защото и в това поле ще има снесени яйца. Така че, първата мярка за контрол на неприятеля е сеитбооборота, подчерта експерта и каза: - Не отглеждайте царевицата монокултурно.

Нашата препоръка за контрол на диабротика е да използвате Форс® 1.5 Г  в максималната регистрирана доза  по време на сеитба на царевица. Така ще сте сигурни, че пораженията ще са много по-малки. Продуктът се прилага чрез инкорпориране в почвата с монтиран апликатор за гранули.

 По материали от събитието: Яна Брезовска,

 „Практично земеделие”