Растителна защита, торове, семена

Специална публикация: Защо борбата с трипсите по зеленчуковите култури е трудна?

2021-03-18 

Автор: Евгения Жекова,

ИЗС „Образцов чифлик”, Русе

 Известни са над 1500 вида трипси, като по-голямата част от тях са неприятели по растенията, но са известни и хищници. Трипсите са дребни насекоми с цилиндрично нежно тяло с дължина 0,5-5 mm, което ги прави трудно забележими и затруднява идентифицирането им. Крилата са две двойки - нежни, тесни и удължени, покрити с дълги реснички. Те правят трипсите доста подвижни насекоми, които освен пасивно (чрез растителните остатъци) се придвижват и активно (чрез миграции).  Устният апарат е смучещ. Следзародишното развитие е с непълно превръщане, ларвите са безкрили и нанасят същия тип повреда като възрастните индивиди, която се изразява в убождане на нежните растителни тъкани и смукане на растителни сокове. Наблюдава се най-често по листата и цветовете.

Освен пряката вреда, трипсите са преносители на вирусни болести по растенията. Много често повредите се бъркат с повреди от акари или вирусни болести. Борбата с трипсите е трудна поради скрития им начин на живот и придобитата устойчивост срещу редица продукти за растителна защита. Необходимо е да се проследява наличието им както върху културните растения, така и върху плевелната растителност в съседство с посевите.

 ТЮТЮНЕВ ТРИПС

Широко разпространен у нас многояден неприятел представител на трипсите е тютюневия трипс (Thrips tabaci Lind.).Произхожда от средиземноморския регион, но има космополитно разпространение и вече се среща в по-голямата част на света. Напада растения от над 25 семейства – зеленчукови, технически и декоративни, културни и диви видове - тютюн, домати, краставици, пипер, патладжан, тикви, готварски тиквички, дини, пъпеши, зеле, броколи, моркови, фасул, грах, лук, хризантеми, карамфили и др.

Вредят възрастните насекоми и ларвите, които смучат сок от листата и цветовете на растенията. Обикновено се концентрират около нерватурата на листата от долната страна. Повредената тъкан побелява  и загива, листата прегарят от слънцето и изсъхват. При тютюна изсмуква и хлорофилните зърна, поради което листът избледнява – „бяла жила” по тютюна, която понижава качествата му. При други растения повредените листа и цветове са пъстри.

Значителни са щетите особено при младите растения.

Тютюневият трипс пренася опасната вирусна болест „доматена бронзовост” (Tomato spotted wilt virus (TSWV))по домати, пипер, тютюн и др.

В оранжериите видът се развива непрекъснато и през зимата. Зимуващите форми излизат в края на м. март – началото на м. април и се заселват по бяло и жълто цъфтящите плевелни растения, по-късно по разсада. Отначало нападат долните листа, а по-късно преминават по горните етажи до върха. Мониторингът на възрастните се осъществява чрез бели лепливи табла при норма 8 бр. уловки/da.

 ЗАПАДЕН ЦВЕТОВ (КАЛИФОРНИЙСКИ) ТРИПС

В списъка на икономически важните вредители по земеделските култури през последните години е включен и западния цветов (калифорнийски) трипс (Frankliniella occidentalis Pergande).Той е инвазивен вид с произход от югозападната част на САЩ, но се е разпространил на другите континенти, вкл. Европа, чрез транспорт на нападнати растителни материали.

В България е установен за първи път през 1991 г. Документирано е, че се храни с над 500 вида растения, вкл. голям брой плодови, зеленчукови и декоративни културидомати, краставици, пипер, лук, моркови, фасул, грах, люцерна, сливи, праскови, тютюн, хризантеми, гербери, гладиоли, рози и др.      

Насекомото уврежда растението по няколко начина. Основните щети са причинени от яйцеполагането и храненето.В мястото на убождането западният цветов трипс изсмуква цялото съдържание на паренхимната тъкан и разрушава вътрешната структура на листа.

Западният цветов трипс е и основният преносител на вируса на доматено петнисто увяхване. Вирусите навлизат в тялото на трипса още в ларвна възраст, но пренасянето се осъществява само от възрастните насекоми.

В зависимост от хранителния гостоприемник и температурните условия, западният цветов (калифорнийски) трипс развива от 5-8 до 12-15 поколения годишно и зимува като възрастно насекомо и ларва  от различни възрасти в повърхностния почвен слой или под растителните остатъци.В оранжериите видът се развива непрекъснато и през зимата.

Мониторинг на възрастните се осъществява най-добре с цветни лепливи табла със синьо-виолетов цвят при норма 8 бр. уловки/дка.

 

Важно! Предвид биологията и екологията на вредителите пиковата им активност на открито е в периода м. май – м. август, а на закрито и в оранжерии – целогодишно.

 Стратегията за контрол включва прилагането на профилактични мерки – пространствена изолация, сеитбообращение, унищожаване на растителните остатъци, унищожаване на околната плевелна растителност; стриктното спазване на звената от технологичните карти на културите, което гарантира най-благоприятното развитие на растенията;използване на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита при констатирани повече от 2-3 бр. трипси/лист при над 5% нападнати растенията, по заложената за културата схема (не по-често от на 10-14 дни) и стриктно спазване на карантинните срокове.

 Снимка: Симптоми на бронзовост по домат

Източник:  http://news.agropages.com/

 Б. р. - Статията е авторска и тук е поместена със съкращения

Пълният текст и кои са разрешените  употреба продукти за растителна защита, както и биопродуктите за контрол на трипсите, четете в бр. 3/март 2021 г. на сп. „Практично земеделие”. Списанието може да бъде намерено на вестникарския пазар в цялата страна.