Растителна защита, торове, семена

Елатус Ера - най-мощният SDHI фунгицид на българския пазар от Синджента

2021-03-29 

Възползвайте се от преференциалните условия от ПРОМО предложенията за 2021 година на Елатус Ера и пакета Елатус Плюс Амистар

Пшеницата е стратегическа култура в глобален мащаб. За по-голяма устойчивост при постигне на високи добиви от съществено значение е качествената защита на растенията от болести и особено запазването на здрава листна маса през целия вегетационен период. Здравите листа осигуряват оптимално изхранване на растенията до края на вегетационния период.

Нарушаването на основните процеси на пренос на хранителни вещества и вода в растенията могат да доведат до намаляване потенциала за добив.

Формирането на висок добив се основава на 4 основни фактора:

·         Вода и хранителни вещества, които се усвояват от растенията чрез корените по проводящата система, наречена ксилем

·         Въглероден двуокис, който преминава през епидемиса на листата посредством малки пори, наречени устица

·         Слънчева светлина, която се преобразува в енергия посредством хлоропластите

·         Посредством проводящата система (флоем) до активно нарастващите зони на растението се транспотира захароза, която допринася за образуване на класове със зърно

Тези четири ключови фактора могат да бъдат значително нарушени в случаите на инфекция от гъбни патогени като Септория и Ръжди.

Инфекцията от Септория  започва, когато върху листната повърхност попаднат спори по въздушен път или разпространени чрез дъждовни капки, много често пренесени от по-стара зараза, намираща се по долните етажи на растенията. От спорите поникват хифи, които се развиват и проникват през листната повърхност чрез устицата. В ранни стадии от инфекцията няма видими симптоми по растенията. Но в същото време вътре в листата хифите абсорбират  хранителни вещества и особено захари от растението гостоприемник. Тъй като растежът на хифите в листата е с изключително бърз темп, в един момент това има катастрофален ефект върху вътрешните структури на листата – разрушаване на клетките и блокиране на проводящите системи, ксилем и флоем.

Малко по-късно първите външни признаци на болестта започват да стават видими. Колкото повече клетки загиват, толкова общата площ на растителната повърхност, която поема слънчева светлина и въглероден двуокис намалява. Разрушаването на листната структура води до загуба на вода, вследствие на което се нарушава и фотосинтезата.

Във финалния стадии от цикъла на развитие на Септория се образуват плодните тела на гъбата,които са пълни със спори, готови за нова зараза.

За да се прекъсне цикъла на развитие на основните фитопатогени и да се предпазят житните растения, трябва да се подбере продукт който има отлично предпазно, лечебно и изкореняващо действие, което ще осигури здрави посеви.

Елатус Ера е последната иновация в сегмента на SDHI молекулите при фунгицидите в световен мащаб.  Елатус Eра е подходящ както за късно първо приложение, така и за второ приложение, осигурявайки над 80% защита на житните култури от септориози и ръжди за повече от 45 дни.

Тези болести са икономически най-значими и при непълен контрол могат значително да редуцират добивния потенциал от единица площ.

Изключително добрата мобилност на активното вещество и трансламинарното действие осигуряват както защита по цялата дължина на листната маса, така и защита от двете страни на листа. По този начин няма риск от нарушаване на процесите на пренос на хранителни вещества и вода в растенията, което e предпоставка за формиране на максимален добив.

Всички тези предимства се допълват и от така наречения „зелен“ физиологичен ефект в резултат от действието и на двете активни вещества. Това благоприятства по-продължителното наливане на зърното и има доказано положително въздействие върху добива. Този ефект също така повлиява положително устойчивостта на растенията към стрес от рязко засушаване, което може да се отрази отрицателно на добива.  

Всички тези предимства дават основание да твърдим, че с Елатус Ера е дошла нова ера в растителната защита, и Синджента е компанията, коятоиздига контрола на болестите при житните култури на нови, още по-високи нива. 

Възползвайте се от преференциалните условия от ПРОМО предложенията за 2021 година на Елатус Ера и пакета Елатус Плюс Амистар

       За минимално количество 40 литра Елатус Ера, всеки получава 3.50 лв. за всеки литър бонус в своята сметка

       За минимално количество от 8 пакета Елатус Плюс Амистар, всеки получава 50 лв. бонус на пакет в своята сметка

Срок на промоцията: 01.12.2020 – 31.05.2021 година.

Пълните условия за участие в кампанията можете да намерите на сайта на Syngenta България.

Бъдете победители с технологиите за растителна защита в житни от Синджента!

ххх

 Б. р. - Статията е публикувана в бр. 4/април 2021 г. на сп. "Практично земеделие", кйто излиза от печат на 09. 04.2021 г. Още за растителозащитните технологии на Синджента - чатете в същия брой.