Растителна защита, торове, семена

Безколовите розови домати на Синджента като алтернатива на затрудненото оранжерийно производство

2021-04-12 

Новите хибриди на Синджента – Хепинет и Пинк а лишъс раздвижват сериозно развитието на целия сегмент

Поради множеството трудности, пред които са изправени производителите на оранжерийни домати в България, те все по-често взимат решение за диверсифициране на производството и търсят по-рентабилни решения за добив на качествена продукция.

Доматът е традиционна култура у нас и търсенето целогодишно е високо. Според данни от изследванеза производството на зеленчуци в България на Министерство на земеделието, храните и горите за реколта 2019 г., представени през април 2020 г., едва 1/3 от доматите, произвеждани в България, са оранжерийни, а всички останали се отглеждат на открито, включителнотези за преработка и консервиране. При доматите за прясна консумация, разпределението между оранжерийни и открито производство е наполовина.

Броят на оранжериите у нас напоследък намалява. За 2019 г., според същото изследване,  оранжериите в България са около 9200 дка и се отчита тенденция към по-нататъшно редуциране на техния брой. Основна причина са увеличаващите се разходи за енергия, които често санай-голямото перо в оранжерийното производство. Същевременно вносната продукция от съседни държави, основно Турция и Гърция,е със значително по-ниски цени от българските, поради по-ниските разходи за производство. Друг ключов фактор е липсата на работна ръка - комбинацията от демографския срив, емиграцията и пренасочването към други браншове, лишават производителите не само от квалифицирани кадри, но и често от работна ръка изобщо. Това от една страна влияе върху възможностите за адекватно производство и оказва негативен ефект върху добива. От друга страна, разходите за работна ръка се вдигат, за да се задържат работниците за периода, когато ще са нужни ида се превозват работници от по-отдалечени населени места.

Полското производство на домати за прясна консумация е добра алтернатива за компенсиране на трудностите, свързани с оранжерийното производство. Сред основните предимства при отглеждането на безколови домати са минималните изисквания за ръчен труд. Реално са необходими две влизания на полето от работници – за разсаждане и за бране на реколтата. Това дава доста добра рентабилност на продукцията, тъй като свежда разходите за производство значително. Този избор е удачен и за производителите, които традиционно са ориентирани към открито производство. Наред с другите им регулярно отглеждани култури, като дини, пъпеши и зеле, те лесно могат да включат и домати, тъй като разходите са малки, а изкупните цени, особено на розовите домати, са добри.

В България има традиция за производството на червени полски или безколовидомати. Те се отглеждат основно през лятото, като се берат през юли и август, когато търсенето е най-голямо. Производството на розови домати на открито обаче остава ограничено. От една страна, у нас няма такава традиция, а от друга – липсват подходящи сортове, които да отговорят на изискванията на пазара.

В последните години обаче, търсенетона розови домати за прясна консумация нараства в полза на розовите домати. Основното българско производство на тези домати е оранжерийно, както и вноса, затова изискванията към качеството, вида и вкуса на крайната продукция са високи.Освен това, търговците и веригите изискват доматитеда са достатъчно издръжливи на транспортиране. Досега предлаганите сортове розови домати за отглеждане на открито в много малка степен покриват тези изисквания.

 

Целенасочените усилия за развитието в селекцията на доматите в последните години позволиха на пазара да се предложат нови варианти розови безколови домати. В последните два сезона, новите хибриди на Синджента – Хепинет и Пинк а лишъс раздвижиха сериозно развитието на целия сегмент. Заради обнадеждаващите резултати на новите хибриди, се очаква производството на безколови розови домати у нас да расте и тази година.

Характерно за тях е, че се представят много добре в трудни климатични условия, като силни валежи и горещини. Растенията остават здрави и запазват добивния си потенциал. Крайната продукция е с много високо качество, с търсената на пазара едрина (около 250 гр.) и отличен вкус, особено важно, предвид че са полски домати.

Хепинет F1

Новите хибриди предлагат оптимален баланс между ниски производствени разходи и отлично качество на продукцията. Производители от различни краища на България вече споделят своите наблюдения. Радослава Тодорова от с. Градина, община Първомай, е впечатлена от доброто представяне на двата хибрида в тежки климатични условия на полето. Според нея, качеството на доматите е на нужното ниво и дори търговците не успяват да ги различат от оранжерийните. Друг производител – Валентин Пенков от гр. Каварна, споделя че доматите от новите хибридни сортове са устойчиви, издръжливи и вкусни, а търсенето им на пазара е високо. „Като ранозрелост, хибридът Хепинет добре успява да узрее тогава, когато пазарът има нужда от по-голямо количество домати“, допълва той.

Вижте повече Хепинет и Пинк а лишъс на:  www.syngenta.bg

Б. р. - Статията е публикувана в бр. 4/април 2021 г. на сп. "Практично земеделие", който е на вестикарския пазар в страната от 09-04-2021 г. В броя ще намерите актуална информация за технологиите при царевица, пшеница, растителна защита в при овощните и лозята, и специализирана информация за промоционалните пакетни предложения към агробизнеса от страна на комапаниите, опериращи на българския пазар.