Растителна защита, торове, семена

Защо технологията на Байер - Мерлин Флекс и Капрено при царевица, печели все повече последователи?

2021-04-13 

На проведеното онлайн събитие, организирано от Байер КропСайанс България, в началото на този сезон, на тема: „Технологии в царевица и рапица - Мастър клас технологии в царевица”, практически опит в извеждане ефективна растителна защита при културата  и експертни мнения споделиха  специалисти и клиенти за продуктите на фирмата.

Радослав Михалев – мениджър ключови клиенти в Байер за района на Североизточна България, каза:  - Байер има изключително добри хербициди във всеки един сегмент на заплевеляване в царевица. От няколко години правим комбинация от Мерлин Флекс почвено в половин доза 25 мл/дкас последващо вегетационно третиране с Капрено във фаза между 3-6 лист, в половин доза 25 мл/дка. Това е комбинация за най-големите професионалисти, които отглеждат царевица и се стараят да получават максимално високи добиви.

Защо  технологията Мерлин Флекс и Капрено печели все повече последователи?

Първо - осигурява изключително чист старт на царевицата и по-късно - вегетационното третиране надгражда посевът да остане чист от плевели през цялата вегетация. Дори  и след засушаване Мерлин Флекс не се губи, той е фотостабилен и след последващи дъждове се активира. Това е предпоставка да няма вторично заплевеляване на полето. Вече четвърта година тази комбинация показва най-високи резултати. След това прилагаме Капрено и до края на вегетацията царевицата няма конкуренция. И двата продукта съдържат антидот, което ги прави изключително селективни  и по никакъв начин не влияят върху добива на царевицата. Земеделците, които се довериха на тази комбинация, дори в година като миналата с малко валежи, получиха резултати - рекордни за условията.

Капрено само за няколко години стана най-предпочитаният вегетационен хербицид в царевица за смесено заплевеляване в България. Това важи и за района на Североизточна България, където се приема много добре от нашите клиенти.

Капрено е двукомпонентен хербицид с изключително добро вегетационно действие и почвено последействие. С едно третиране, приложен във фаза между 4-6 лист, той може да реши напълно проблемите със смесено заплевеляване и упорити плевели, трудни за контрол от други вегетационни хербициди, в т.ч. бутрак, лобода, паламида, от житните: кощрява, кокоше просо, балур от семена. Все повече клиенти възнамеряват да го ползват и през новия сезон.

Милен Мильов – регионален мениджър Северна, Централна и Западна България в Байер,

сподели впечатленията си от продукта Аденго. Ето неговия коментар: - За мен, Аденго е най-добрият хербицид в царевица. Експертът показа снимки от посев, като обясни, че там третирането е направено във фаза 3-4 лист. 20 дни след третирането няма следи от малките едногодишни житни плевели: – видовете кощрява, просо, също и широколистните плевели, които са били в по-напреднала фаза – бяла куча лобода, бутрак – напълно некротирали. Експертът препоръча ранно вегетационно третиране с Аденго, в доза 40 мл/дка. Продуктът е мощен хербицид, който се реактивира след всеки паднал дъжд. Контролира и къпина, грънче, див овес. Изключително пластичен продукт. През последните години Аденго се утвърди като основен партньор на земеделците, които отглеждат царевица на големи площи, каза М. Мильов.

Лъчезар Цветков – регионален представител на Байер за регион Враца, Монтана и Кнежа, коментира, че Технологията Мерлин Флекс и Капрено дава доста добра сигурност дори в по-сухи условия и посочи конкретни резултати, получени в полета на земеделци от региона.

Мерлин Флекс приложен почвено след сеитба - преди поникване, е изключително добър продукт, който работи и срещу житни и широколистни плевели, като дава добър старт на културата. Капрено се прилага на по-късен етап във фаза 5-6 лист. Посевът остана чист до жътва.

Тихомир Христов – регионален представител на Байер за регион Силистра, сподели, че е предложил на земеделския стопанин Пламен Кондурджиев  (със стопанство от 30 хиляди декара земя), да използва Аденго почвено, след обследване на заплевеляването  на полетата с царевица. Продуктът е бил приложен почвено, в доза 42 мл/дка, на силно зеплевелено поле, което се намира на най-ниската точка на землището, където дъждовете влачат и носят много плевелни семена. След приложението на Аденго, производителят е забелязал и се е впечатлил, че само това поле е останало чисто без плевели. И вече той използва Аденго във всичките си полета, каза Т. Христов.

Димитър Тодоров – регионален представител на Байер за Велико Търново и Русе коментира конкретни резултати в поле с царевица, с вегетационно приложение на Аденго. След като констатирахме заплевеляването на полето с широколистни плевели като лобода, синап, бутрак и  технологичен слънчоглед във фаза 1-ви-2-ри лист, както и упорития плевел кощрява, решихме да приложим Аденго в 40 мл/дка ранно вегетационно. Най-важното тук е, че сме осигурили чист старт на царевицата и полето остана чисто до края.Така царевичният хибрид  реализира пълния си добивен потенциал.

Впечатления и мнения споделиха и клиенти на фирма Байер:

Аня Ангелова – агроном на „К-ЕИ-Г“ АД, с. Млада гвардия, съобщи че през 2020 г. са заложили царевица на 13500 декара, доверили са се на регионалния представител на Байер Радослав Михалев и са приложили технологията Мерлин Флекс и Капрено. Не съжаляват, че са направили този избор, защото са много доволни от резултатите -  полето е останало до жътва изключително чисто.

Калоян Кънчев – земеделски производител в с. Смолница, общ. Добричко, каза че през 2020 година е третирал 25 хил. декара царевица с Капрено и Мерлин Флекс. „Комбинацията контролира прекрасно всички плевели. От 10 години ползвам хербицидите на Байер в царевица. Миналата година за пръв път приложих Капрено, доволен съм от резултата и затова тази година отново ще заложа на комбинацията Мерлин Флекс с Капрено. Мерлин Флекс държи полето чисто 30-40 дни, а след това с Капрено царевицата остава чиста до жътва.“

Яна Брезовска, по материали от онлайн събитието

Б. р. – Статията е публикувана в бр. 4/април 2021 г. на сп. „Практично земеделие”, който е разпространен  от 09. 04. 2021 г.във вестникарската мрежа на цялата страна. В същия брой на изданието е публикувана практическа статия с препоръки за торене на царевицата – част от събитието: Мастър клас технологии в царевица” от Байер.