Растителна защита, торове, семена

Обзор: Кои плевели атакуват царевицата?

2021-04-18 

Царевичните посеви трябва да се опазят от плевели в най-ранните фази от развитието им, за да се намалят загуби от добива при заплевеляване. Плевелите са конкуренти на културните растения за хранителни вещества, вода и светлина, поради което те трябва да бъдат защитени чрез правилна агротехника и добра растителна защита.

 В периода 6-и-8-и лист царевичните растения формират добива и ако има плевели, трудно се компенсира загубата на продукция.

В царевичните посеви се появяват плевели от групата на ранните плевели с видовете синап, фасулче и други; от късните пролетни с видовете щир, видовете кощрява, бяла куча лобода, татул, черно куче грозде, лападоволистно пипериче, свиница, кокоше просо и др.; от житните - див овес, полска лисича опашка и др. Масово са намножени и разпространени коренищните и кореновоиздънковите плевели- балур, полска поветица, полска паламида, млечок, при които причина за появата им са грешки при агротехниката- използване на фрези и дискови оръдия, неправилно сеитбообръщение, приложение на неподходящи хербициди, не навременно третиране и неправилни дози и др. При монокултурното отглеждане на царевицата силно се намножават многогодишните видове плевели- балур, поветица и др.

 Хербицидите при царевицата се внасят почвено или вегетационно.

Кои са ефикасните хербициди и технологии, предлани на пазара с най-нови механизм на действие - четете в бр.4 на сп. Практично земеделие, който е в просажаба на нестникарския пазар от 09.04.2021 г.