Растителна защита, торове, семена

Хербицидни технологии от СИНДЖЕНТА в царевица – ефикасни почвени и вегетационни продукти

2021-04-22 

Тема с продължение

 Почвеният хербицид е първият важен избор, когато говорим за растителна зашита. С цел реализиране на върхови добиви, употребата на почвен хербицид е задължителна. Важно е той да е достатъчно ефективен спрямо плевелите и щадящ културата. Добре е хербицидът да има категорично действие, дълго последействие и висока селективност.

КАМИКС® е изключително пластичен продукт, който СИНДЖЕНТА предлага за почвено и ранно вегетационно приложение. Факт, на който е важно да се обърне внимание, е че цената на КАМИКС® е без конкуренция, особено, ако се вземе предвид бонуса, който фермерите ще получат при участие във ваучерната кампания на СИНДЖЕНТА. Той съдържа две активни вещества с различен механизъм на действие S-метолахлор и мезотрион. Благодарение на синергизма между активните вещества, КАМИКС® отлично контролира голям набор от житни и широколистни плевели. S-метолахлорът се поема от житните плевели през корените и зародиша, а мезотрионът се поема от корена, стъблото илистата и се придвижва през ксилема и флуема.При оптимални почвено-климатичните условия, КАМИКС® има дълго последействие от 6 до 8 седмици. КАМИКС® работи при минимално количество паднали валежи - необходими са минимум 2 л/кв. м валежи за активация на продукта. Когато имаме влага в почвата, КАМИКС® се свързва много добре с частиците и така запазва  своята дълга ефикасност.От друга страна, мезотрионът има отлична разтворимост и действа директно на плевелите при ранновегетационно приложение. КАМИКС®може да се прилага и вегетационно в царевица без значение в коя фаза е културата. Това означава, че продуктът е изключително селективен.Той не предизвиква фитотоксичност и допълнителен стрес при почвеното и вегетационното му приложение. 

ЕЛУМИС® е звездата във вегетационното портфолио на СИНДЖЕНТА за царевица. Комплексът от взаимно допълващи се предимства налага ЕЛУМИС® като решение, на което залагат най-добрите професионалисти. ЕЛУМИС® е широкоспектърен хербицид срещу смесено заплевеляване.  Елумис® ОД осигурява високо надежден контрол на икономически важните едногодишни и многогодишни житни плевели (включително балур от коренища) и широколистни  плевели, включително трудни за контрол видове като паламида. ЕЛУМИС® ОД е с гъвкава доза на приложение - може да се приложи еднократно в доза 130-200 мл/дка според хабитуса, видовия състав и плътността на плевелите (в доза 150мл/дка надеждно контролира балур от коренища). ЕЛУМИС® ОД има мощно вегетационното действие, а приложен в доза над 175 мл/дка, има допълнително почвено последействие (осигурено от мезотрион), при което се осигурява контрол на по-късно поникващите плевели след приложение. Продуктът не предизвиква нито фитотоксичност, нито затормозява развитието на културата, което да влияе негативно върху фенологичното развитие.Приизведени полски опитив България от научни специалисти, ЕЛУМИС® ОД „осигурява“ най-висок добив в сравнение с други популярни на българския пазар комбинации от активни вещества. Това се дължи не само на категоричния контрол върху смесеното заплевеляване, но и на високата селективеност на ЕЛУМИС® ОДкъм царевицата. Не на последно място, ЕЛУМИС® ОД има конкурентна цена и висока икономическа изгода. ЕЛУМИС® ОД напълно изплаща себестойността си и също така е включен във ваучерната кампания с допълнителен бонус.

Ако почвено или ранно вегетационно е приложен Камикс, за да не се натрупва прекомерно мезотрион, СИНДЖЕНТА препоръчва някое от описаните по долу вегетационни решения.

МИСТРАЛ® ПЛЮС също е иновация на СИНДЖЕНТА.Той е в ОД формулация с вградени аджуванти, които са внимателно подбрани, за да дадат оптималният баланс между ефикасност и селективност. МИСТРАЛ® ПЛЮС е едно универсално решение, независимо от плевелите.Той е лесен и удобен за приложение и има отличен ефект върху голям набор плевели. Контролира както едногодишни житни и широколистни, така и многогодишни плевели, вкл. трудни за контрол. МИСТРАЛ® ПЛЮС е отлично решение и срещу самосевки от технологичен слънчоглед.  Той се характеризира с бързо действие и изразен нок даун ефект в сравнение с подобни продукти. Шест часа след приложението на продукта, плевелите спират да растат и вече не са конкурент за царевицата. МИСТРАЛ® ПЛЮС има пластична доза на приложение от 80 до 120 мл/дка. Доза от 100 мл/дка безкомпромисно контролира балур от коренища. През сезон 2021 МИСТРАЛ® ПЛЮС участва във ваучерна програма, което прави цената му още по-атрактивна за ползвателите.

Пакетът МИСТРАЛ 4 ОД + КАСПЪР предоставя възможността двата продукта да се прилагат едновременно или разделно, според вълната от плевели (смесена или две вълни – на житни и широколистни плевели). МИСТРАЛ 4 ОД + КАСПЪР е пакет на СИНДЖЕНТА, който може да се прилага до 8-ми лист и се предлага на много изгодна цена плюс допълнителен бонус при участие във ваучерна програма. Благодарение на ОД формулацията с вграден прилепител, МИСТРАЛ 4 ОД има изключително висока ефективност в борбата срещу житните плевели както при сухи условия, така и при прекомерни валежи.

КАСПЪР® се наложи на пазара като най-използвания хербицид в царевица за контрол на широколистно заплевеляване, прилаган както самостоятелно, така и като партньор. С двойно системното си действие и различния механизъм на действие на активните вещества, които имат и почвено действие, КАСПЪР® осигурява отличен контрол върху широколистните плевели (включително тези, с восъчен налеп, като бяла куча лобода). Има ниска доза на приложение до 8-и лист на културата и отлична селективност. Спектърът на контролираните едногодишни и многогодишни широколистни плевели е изключително широк и впечатляващ.

За да бъдат успешни, през сезон 2021 фермерите могат да разчитат на експертни решения от специализираните екипи на СИНДЖЕНТА. Чрез индивидуален подход, екипите предоставят най-подходящите решения за реализиране на максимални добиви и увеличаване възвръщаемостта на всяка инвестиция.

https://www.syngenta.bg/

 

 Б. р. - Статията е публикувана в бр. 4/април 2021 г. на сп. "Практично земеделие". Изданието може да бъде намерено на вестникарския пазар в цялата страна.