Растителна защита, торове, семена

Той променя всичко: Зорвек™ Винабел™ - революция в борбата срещу мана по лозята

2021-05-07 

От кога не сте чували думите – Нов фунгицид срешу маната по лозя, с комбинирано пълносистемно, локално системно, трансламинарно,контактно, лечебно и предпазнодействие. Десетилетия наред българските лозари се борят с маната по лозята с продукти за растителна защита, които не предоставят нов подход занадежден контрол на болестта.

Е, това време дойде, и от тази 2021 година на пазара може да откриете Зорвек™ Винабел™. Той съдържа най-новото активното вещество Зорвек™(оксатиопипролин), което е първото такова от нов клас фунгициди с несравним ефект срещу обикновени мани, причинени от гъбни патогени от клас Оomycetes. Зорвек™ Винабел™ е фунгицидна комбинация с комбинирано системно, локално-системно, трансламинарно, контактно, лечебно и предпазнодействие, даваща сигурен, надежден и дълготраен контрол на мана по лозята дори при най-висок инфекциозен фон на зараза.Зорвек™ Винабел™ действа в няколко фази от жизнения цикъл на патогена и по този начин е по-ефикасен от други продукти, както в борбата срещу маната, така и в продължителността на защитата.

Зорвек™ Винабел™ осигурява изключителна защита на листната маса и новия прираст запо-добро развитие и здравословно състояние на лозята, което води до по-рентабилнопроизводство. Зорвек™ Винабел™ елиминира развитието на болестта, което спомага за получаваненакачествена продукция.Препоръчва се Зорвек™ Винабел™ да се прилага превантивно впоследователност от двепръскания през 15 дни.Тези две третирания осигуряват защита до 30 дни на културата в най-чувствителния й стадий на развитие (от начало на цъфтеж до образуване на ягоридата), когато се залага добива от грозде.

Зорвек™ Винабел™ се абсорбира много бързо - до 20 минути след пръскане през повърхностния епидермис на листата, както и във вътрешността (паренхимната тъкан). Зорвек™ Винабел™не се отмива 20 минути след третиране. Това помага на фермерите да не извършват повторно третиране, ако има дъжд след повече от 20 минути. Пренасянето/транслокацията на Зорвек™ Винабел™ от третираните към нетретираните части спомага за защитата на нетретираните гроздове и листа, включително на новия прираст между две пръскания. Това се гарантира с най-добро покритиена листната маса в критичните етапи от развитието на културата. Това дава повечегаранция, спокойствие и свободно време на лозарите, които да се справят с другипроблеми по лозята.

С какво се отличава и с какво ще е полезен Зорвек™ Винабел™ за лозарите?

• Нов фунгицид, успешно вече внедрен в практиката (пример Италия)

• Съдържа най-новото активно вещество (Зорвек™/оксатиопипролин) с абсолютно нов и различен механизъм на действие от досега прилаганите в практиката аналогови фунгициди и второ активно вещество (зоксамид) със системно-локално действие

С комбинирано пълно системно, локално-системно, трансламинарно, контактно, лечебно и предпазно действие

Комбиниран и различен механизъм на действие на активните вещества, осигурява контрол на маната, включително в най-критичните фази на лозата (от начало на цъфтеж до образуване на ягоридата) и се избягва риска от резистентност на патогена

• Синергизъм и взаимно допълващо се действие на активните вещества

• Осигурява с 3-4 дни по-дълъг контрол на маната от конкурентнипродукти

• Осигурява пълен контрол на маната с ниска доза на декар (2 грама активно вещество на декар, за разлика от конкурентните аналогови активни вещества – металаксил-М, беналаксил, металаксил, алуминиев фозетил, при които дозата е от 10 до 130 грама активно вещество на декар)

• Много бързо абсорбиране на фунгицида след третиране – до 20 минути.Не се отмива от дъжд паднал 20 минути след пръскане

Висококачествена течна формулация суспо-емулсия (на маслена основа) спомагаща за по-бързото прилепване, абсорбиране и пренасяне до всички растежни точки – осигурява надежден контрол срещу маната

• Защитава успешно новия прираст между две третирания

• Няма кръстосана резистентност със съществуващите използвани впрактиката продукти

• Ниска доза на приложение (50 мл/дка готов препарат) – по-малко разходи за транспорт и съхранение

• Не влияе негативно върху качеството на продукцията

• Не влияе негативно на ферментационните процеси при производствотона вино

• Посреща най-високите критерии и изисквания за остатъчни количества(MRL) в произведеното грозде

 Генералният извод е че, Зорвек™ Винабел™е на качествено по-високо ниво за контрол на обикновената мана, благодарение на изброените 15 практически предимства, проверении доказани в реални практическиусловия на производствени лозовимасиви в големи лозарски държави, включително и в България. Не е случаен и слогана на фунгицида – ТОЙ ПРОМЕНЯ ВСИЧКО.

От Corteva Agriscience Ви препоръчваме да включите Зорвек™ Винабел™ в схемата Ви за борба срещу обикновена мана, и сме сигурни че ще останете доволни от ефекта му.

За повече информация се обърнете към регионалните представители на Corteva Agriscience и посетете www.corteva.bg