Растителна защита, торове, семена

Пълна растителнозащитна технология за отглеждане на картофи от Белхим Кроп Протекшън

2021-05-14 

Картофите са една от най-разпространените земеделски култури. През последните години значително се увеличиха площите в страната с тази земеделска култура. Високият добив от декар  зависи от много фактори: добрите агротехнически мероприятия при подготовка на почвата, качествените семена и не на последно място ефективната борба по опазването на посевите от икономическите важните плевели, болести и неприятели.

Белхим Кроп Протекшън България предлага цялостни решения за растителната защита на картофените посеви.

След поникването на културата, плевелите се   явяват като начален контролиращ добива фактор.Плевелитеконкурират културното растение спрямо светлина, пространство и усвояване на хранителни вещества от почвата.Вследствие на силно заплевелени посеви се намалява добивът и качеството на продукцията, появяват се проблеми при обработките и съхранението на картофите. Повечето от плевелите са гостоприемник за всякакви видове болести и вредители. Двапродукта в портфолиото на Белхим решават тези проблеми.

Проман с акт. в-во метобромурон, приложен след сеитба преди поникване на културата, контролира широколистни и някои житни плевели до затваряне на редовете.

 

Ефект на Проман при контрол на плевели в  картофен посев

Препоръчваната доза(от 200 до 400 мл/ дка) е спрямо почвеният тип и приложението на втори хербицидза по-пълен контрол на житните плевели.За разлика от същесвуващите на пазара почвени продукти, Проман не се влияе в голяма степен от почвената влага и не е толкова подвижен в почвата. Второто решение е Метрик, комбинация от две активни вещества (кломазон и метрибузин) с различен механизъм на действие спрямо житни и широколистни плевели. Активните вещества в продукта са под специална формулация микро-капсула, която бавно се разгражда и удължава действието на продукта.Приложен след сеитба преди поникване на картофите  продуктът има дълго последействие независимо от климатичните условия и почвената влажност.

Основните болести, които нападат картофите са гъбните: Мана, Алтернария и Ризоктония. Борбата с тях се извежда още преди появата на първите симптоми от 15 см височина на картофите с интервал от пръскания през 7-10 дни.

Маната е икономически най-важната гъбна болест при картофите тъй като изцяло може да унищожи целият посев в рамките на две седмици. Гъбата заразява всички части на растението: листата, стъблата и клубените. Срещу причинителят на картофената мана (Phytophthorainfestans),Белхим предлага 4 продукта със специфичен механизъм на действие:

PРанман Топ съдържа новотоактивно вещество циазофамид и органосиликонов прилепител, основен фунгицидза справяне с картофената мана в периода на активен растежс несравнима ефикастностпо листа, стъбла иклубените на картофите. Ранман Топ блокира пряко и непряко кълняемостта на спорите, разпространяващи причинителя.Продуктът има силна подвижност и не се влияе от ниските температури в началото на вегетацията на картофите, поради което предпазва клубените от зооспорите на картофената мана.

PСимбал 45 ВГ е продукт с отлични синергични свойства при комбинация с Ранман ТОП. Специфичното локално-системнoдействие и изразеният лечебенефект, допълват  свойствата на Ранман ТОП. Комбинацията на двата продукта се утвърди трайно в програмите на картофопроизводителите.

PПоследното но не по важност предложение на Белхим в борбата с болестите по картофите е Валис Плюс. Фунгицид от ново поколение, съдържащ непознато за България активно вещество - валифенелат и два вида мед (меден оксихлорид и хидрооксид). Комбинираното контактно-системно действие се характеризира с движение на активното вещество от корена към върха на нарастване.Продуктът притежава много добра устойчивост на отмиване. Освен действието си срещу причинителя на мана, Валис Плюс има допълващо действие и върху Ризоктонията.

Неприятелите по картофите заемат следващото място по значимост в растителната защита   контролиращи добрия и качествен добив. Все по-малко се обръща внимание на листните въшки, но често те причиняват сериозни повреди по картофените посеви. Листните въшки са главен неприятел при отглеждането на картофи засемена, тъй като те са преносители (вектори) на много вирусни заболявания.Характерни поврединанасящи листните въшки е така нареченото  „Лъжливо връхно навиване“ , което е вследствие от храненето на неприятеля. Белхим  препоръчва употребата на продукта Тепеки съдържащ  активното вещество флоникамид със специфична насоченост срещу листни въшки при много култури. Тепеки е инсектицид с пълносистемно действие придвижващ се акропетално (от корена към върха) предпазващ новият прираст по време на активният растеж на картофите.

С настъпващите през последните години, резки промени в климатичните условия на България, всеки фермер желаещ да произведе качествена продукция се нужда е от надежден партньор във всеки един етап от развитието на културата. Благодарение на богатото си портфолио от продукти за растителна защита  Белхим Кроп Протекшън се явява една от водещите компании подпомагащи картофопроизводителите в страната. През изминалите 7 години фирмата доказа качеството на своите продукти чрез множество полеви демонстрации и спечели доверието на българските фермери, а благодарение на това се увеличи и пазарният дял на компанията в сектора на картофопроизводството.

Снимки: Белхим Кроп Протекшън