Растителна защита, торове, семена

Съобщение от Corteva Agriscience™

2021-05-17 

Поради постъпили въпроси от фермери относно употрeбата на хербицид при ЕxpressSun® технологията, моля да имате предвид, че Corteva Agriscience™препоръчва и дава гаранция при хибридите толерантни на Експрес на компанията, да се използва самои единствено хербицидът Експрес®50 СГ + прилепител Виволт™ 90, който е регистрирана търговска марка на Corteva Agriscience™ , в посочената в етикета доза, спазвайки препоръките за употреба.

 17.05.2021