Растителна защита, торове, семена

ФУЗАРИУМ ПО КЛАСА И КАФЯВА РЪЖДА - ЗАЩО СЕГА Е ТОЧНИЯТ МОМЕНТ ЗА БОРБА?

2021-05-19 

Основни заплахи в борбата с болести в житни култури

В предстоящите седмици от изключително значение е опазване на пшеничните посеви от болести по листната маса и класа.

Основните болести са фузариум по класа и кафява и жълта ръжда.

КАФЯВА И ЖЪЛТА РЪЖДА: Загубите от нея при пшеницата могат да достигнат до над 20-30%. Разпространява се чрез вятъра на хиляди километри, което прави заразата възможна дори и до преди това да не я е имало на съответните полета. Борбата се извежда при поява на лигулата на флаговия лист - 10% степен на нападение и 1-ви сори по предпоследния лист или при поява на ½ от класа - 10-20% степен на нападение; 1-ви сори в/у предпоследния лист и по време на цъфтеж - 30% степен на нападение; 1 –ви сори по флагов  лист.

ФУЗАРИУМ ПО КЛАСА – силно влошава качествата на продукцията, заразените семена са източник на токсини, токсични за хората и животните. Моментът на борба е строго специфичен и трябва да е точно по време на цъфтеж. При откриване на такива токсини в пшеницата продукцията може да не бъде реализирана на пазара. Праг на икономическа вредност (ПИВ) - при поява над 70% относителна въздушна влажност във фаза цъфтеж.

 

                    

            НАДЕЖДНИЯТ ФУНГИЦИД СРЕЩУ ФУЗАРИУМ ПО КЛАСА

·                Трикомпонентен фунгицид с концентрирано съдържание на системни акативни съставки – триазоли.

·                Комплексно решение (защита от листни болести и болести по класа), отлично покритие на листната маса при второ третиране.

·                Доза 70-80 мл/дка решава проблемите с най-значимите гъбни болести в пшеница.

·                Съдържанието на протиоконазол в Солигор® го прави най-доброто решение за борба с фузариум по класа при третиране във фаза цъфтеж на пшеницата.

·                Протиоконазол – триазол с най-висока оценка при борба срещу фузариум по класа(сперед AHDB UK).  

                           

 

        ФУНГИЦИД С ДЪЛГО ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ И СИЛЕН ФИЗИОЛОГИЧЕН ЕФЕКТ

·                Благодарение на Зантара® не е необходимо многократно влизане с фунгицид,  за да опазим посевите от пшеница и ечемик.

·                Зантара® предпазва растенията до 35 дни от третирането, ограничава  появата на болести и ни дава сигурност при трудни ситуации.

·                Силен лечебен ефект дори и при стартирала зараза.

·                Много стабилно и бързо действие, благодарение на комбинацията от SDHI и триазол в балансирана формулация.

·                Много широк спектър на контролирани болести като кафява и жълта ръжда, брашнеста мана, септориоза, фузариум, мрежести петна. 

·                Изключителен физиологичен ефект - повишена асимилация, увеличен размер на листа, зелен ефект, стрес-толерантност и т.н.

           Споделен опит от приложение на Зантара®в лечебна ситуация срещу кафява ръжда – Североизточна България- фирма Успех 2009, с. Красен

           

                Споделен опит от приложение на Зантара®, сравнена с конкурентна технология – Северозападна България

 

                 

                 Сравнение на класовете преди жътва на посев сорт западна селекция, третиран със Зантара® и комбинация от генерични продукти

                 

                    ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ПРОМОЦИЯТА НА ЗАНТАРА®ДО 28.07.2021

                    За всеки закупени 100 литра Зантара получавате 5 литра безплатно Зантара®

                    (промоционалната кампания е валидна при минимално закупено количество от 500 литра Зантара®)

                   

                   Пълните условия на промоцията вижте тук

За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални представители.

 

 

НАДЕЖДНИЯТ ФУНГИЦИД СРЕЩУ ФУЗАРИУМ  ПО КЛАСА

НАДЕЖДНИЯТ ФУНГИЦИД СРЕЩУ ФУЗАРИУМ  ПО КЛАСА