Растителна защита, торове, семена

Рекорд Нов – отлична ефикасност срещу лобода, бутрак, балур и други трудни за контрол житни и широколистни плевели в царевица!

2021-05-19 

              Рекорд® Нов за отличен контрол на всички плевели в царевица

         

         

         

         Изборът на високоефективен вегетационен хербицид е една от важните стъпки, за да може царевицата максимално да развие добивния си потенциал, като използва хранителните вещества и водата от почвата без конкуренция от плевели.

            Рекорд® Нов - доказано решение за категоричен контрол на житни и широколистни плевели, вкл. и трудните за контрол!

         Рекорд® Нов съдържа - Калам®, Келвин® Ултра и аджуванта ДЕШ, три продукта за категорично действие при всеки тип заплевеляване.

             Калам® притежава висока селективност и системно действие за отличен контрол на всички широколистни плевели. Благодарение на комбинацията от активни вещества - тритосулфорон и дикамба, Калам® се справя успешно с трудните за контрол плевели като паламида, лобода, черно куче грозде, щир и др.

              Келвин® Ултра е продуктът за борба с житни плевели, включително и балур от коренища. С пакета получавате безплатно и аджуванта ДЕШ, за още по-добро прилепване и проникване на активните вещества. Благодарение на ДЕШ се повишава и хербицидната ефикасност при ниски температури и ниска атмосферна влажност.Предимството, което е изключително важно в променливи климатични условия, каквито са и условията през тази година.

           Най-голямото предимство на Рекорд® Нов е гъвкавото приложение на продуктите!

                Келвин® Ултра и Калам® могат да бъдат приложени заедно или по отделно, спрямо индивидуалната ситуация на полето. Наличието на два отделни продукта Ви дава пълна свобода на действие. Имате избор дали да използвате Рекорд® Нов еднократно или да приложите разделно продуктите при преобладаващи плевели от единия тип заплевеляване в ранните, ключови за добива, фази на царевицата.

                Ако имате условия, при които широколистните плевели са поникнали преди житните, препоръчваме да се направи разделно приложение на продуктите. Първо да се третира с Калам®, а когато поникнат житните плевели, да се приложи и Келвин® Ултра. Гъвкавото приложение на продуктите е предимство, което няма как да получите от един продукт за едновременна борба с житни и широколистни. Тогава рискът да се компрометира добива е голям, докато чакате едните плевели да поникнат, другите вече конкурират царевицата.

        И още през 2021 г. получавате 20лв кешбек ваучер за всеки пакет Рекорд® Нов!

              Поставете Вашия рекорд с Рекорд® Нов, на още по-добра цена!