Растителна защита, торове, семена

Сега е моментът… да получите повече пари по време на жътва!

2021-06-03 

Прогнозите на водещи анализатори на агро пазара от последните дни са на път да се превърнат в реалност. Множество данни и анализи показват, че за първи път от много години насам се очакват изключително високи изкупни цени на пшеница, рапица, слънчоглед и царевица, не само в България, но и в Румъния.

Амалгерол иАмалгерол Есенс са едни от малкото продукти на пазара, които могат да увеличат количеството и качеството на добива. Това е научно доказано от Аграрен Университет - Пловдив и Института по растителни и генетични ресурси – Садово с проведени опити с биостимулантите Амалгерол Есенсв доза 200 мл/дкаикласически Амалгеролв доза 300 мл/дка.

За дългогодишните клиенти, които са се убедили в производствените резултати от прилагането на биостимулантитеАмалгерол иАмалгерол Есенс, не е трудно да вземат правилното решение:  тези, които са направили първо пръскане, в момента правят второ. За всички останали, които не са направили, да побързат! Сега е времето за третиране на слънчоглед, царевица и рапица.

В момента се сключват сделки на зелено на следнитеприблизителни цени:за пшеница и царевица за по 200 евроза тон; слънчоглед за 450 евро за тон; рапица за 750 евро за тон. Видно е, че такива стойности действат стимулиращо на фермерите и те търсят всякакви възможности за увеличениена реколтата си. Нашето категорично решение е третиране с Амалгерол или Амалгерол Есенс. Това в никакъв случай няма да бъде разход, а сигурна инвестиция за по-висок и качествен добив! 

Допълнителна информация и съвети за употребата на Амалгерол иАмалгерол Есенсможете да откриете на следните линкове:

https://www.youtube.com/watch?v=NdnCZ5E2l0s&t=1037s 

https://www.mediplusr.com/webinar/

              КОИ СА ПЕТТЕ РАЗЛИЧНИ ПОЛЗИ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА ЦАРЕВИЦА С АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС? (Част I)

            КОИ СА ПЕТТЕ РАЗЛИЧНИ ПОЛЗИ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА ЦАРЕВИЦА С АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС? (Част II)

            КОИ СА ШЕСТТЕ РАЗЛИЧНИ ПОЛЗИ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕД С АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС? (Част I)

            КОИ СА ШЕСТТЕ РАЗЛИЧНИ ПОЛЗИ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕД С АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС? (Част II)

            АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС - високи и качествени добиви при пшеница

             Защо не трябва да пропускаме пролетното третиране на пшеница с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС?

Търговски представители

Димитър Йорданов

+359 885 825 015

Пловдив, Пазарджик, Хасково, София, Свиленград,
Велико Търново, Монтана, Плевен, Кюстендил,
Благоевград, Перник, Карнобат

Милена Стойкова

+359 887 757 530

Стара Загора, Нова Загора, Сливен,
Ямбол, Бургас, Казанлък, Елхово,
Русе, Добрич, Монтана

 АлександърМетодиев

+359 887 037 017

Търговски представител