Растителна защита, торове, семена

Дагонис® - Новият универсален SDHI фунгицид за зеленчукови култури от БАСФ

2021-06-06 

Опазването на зеленчуците от болестите е сериозно предизвикателство, което включва комплекс от мероприятия и прецизно прилагане на продукти за растителна защита. Правилния избор на фунгициди е в основата на високите добиви и качество на продукцията.  За да отговорим на всички предизвикателства се нуждаем от широкоспектърен фунгицид с дълга защита и кратък карантинен срок, лесен и безопасен за употреба. Има ли продукт такъв продукт за зеленчуци и ягоди? Отговорът на този въпрос е категоричен - Дагонис® е новото решение от БАСФ, с изключителна ефикасност и гъвкаво приложение.

Дагонис® – мултикроп фунгицид за мултизащита!

Дагонис® съдържа най-мобилният SDHI - Xemium® и добре познатият триазол – Дифеноконазол. Комбинацията от двете активни вещества осигурява ефикасна и продължителна защита. И още Дагонис® е с регистрация в повече от 18 различни култури - домати, патладжан, пипер, краставици, грах, тиква, диня, зеле, салата, ягоди и др. Дагонис® е новият универсален фунгицид за категоричен контрол на брашнеста мана, алтернария, аскохитоза, ръжда, склеротиния и други икономически важни болести.

Дагонис® притежава отлични показатели за бързо разграждане на остатъчните количества от активни вещества в продукцията!

Ако в  началото на вегетацията може да използваме продукти с по-дълъг карантинен срок, то в периода на зреене и преди беритба това е невъзможно. Краткия карантинен срок и бързото разграждане на активни вещества позволява използването на Дагонис® през цялата вегетация. Ниски стойности на MRL (нива на остатъчни количества) са установени при много зеленчукови култури. Това предимство ни помага да отговорим на потребителските изисквания и ни осигурява свобода за приложение. За ягоди карантинният срок е само 1 ден, за домати, краставици, пипер и патладжан - 3 дни. Краткият карантинен срок и широкият прозорец за приложение са предпоставка за висококачествена продукция.

Дагонис® е безопасен за употреба и не влияе на полезните видове насекоми!

Дагонис®е щадящ за полезните насекоми и е подходящ при програмите за интегрирана растителна защита. Дагонис е лесен за употреба, благодарение на удобната течна формулация. Може да се смесва с повечето фунгициди и инсектициди на пазара, което го прави сигурен партньор за комбинирани третирания.

Дагонис® за:

·         Най-дълга защита

·         Широк спектър на дейстивие

·         Кратък карантинен срок

·         Бързо разграждане на остатъчните количества от активни вещества в продукцията

·         Безопасен за употреба не влияе на полезните видове насекоми

Всички тези предимства получавате само от един продукт!

Дагонис® - универсалният SDHI фунгицид за зеленчукови култури!

 Очаквайте продължение по темата