Растителна защита, торове, семена

Контрол на бактерийни болести по домати – полско производство

2021-06-16 

Агроклиматичните условия през юни са благоприятни за проява и развитие бактерийни болести по доматите и други зеленчукови култури, отглеждани при полски условия.

Бактерийните болести по доматите - бактерийно струпясване и черно бактерийно струпясване лесно се провокират от интензивни дъждове, съпроводени от вятър.

Бактерийното струпясване по доматите (Xanthomonas campestris pv.vesicatoria) поразява всички растителни части - листа и листни дръжки, цветове, стъбла, плодове.

 

Симптоми на бактерийно струпясване по зазряващ домат (http://entoweb.okstate.edu/ddd/diseases/bacterialspottom.htm)

По листата на доматите се образуват кафяви, воднисти петна със светло жълт ореол (виж. снимката до заглавието-същият интернет източник); по листните дръжки и стъблата петната са дребни, елипсовидни, воднисти, сивокафяви, с по-светъл център и тъмна периферия. По цветовете петната също са воднисти, чашелистчетата загиват и цветовете окапват.

По зелените и зазряващи плодове петната са воднисти, тъмнозелени до кафяви, вдлъбнати с разкъсана кожа, които постепенно се превръщат в струпеи. Тъканите около повредите загниват в дълбочина.

Бактерийното струпясване се причинява от бактерия, която се запазва в болните растителни остатъци от домати в почвата до 3 години. Инфекцията по семената е повърхностна. Заразата се разпространява през вегетацията чрез дъждовете, ветровете, насекомите и хората по време на различните манипулации.

Бактерийното струпясване по доматите може да се ограничи, ако се съчетават  агротехнически и химически мерки. От агротехническите е необходимо спазване на 3-годишно сеитбообръщение с житни и бобови култури; сеитба с обеззаразени семена; унищожаване на плевелите; разсаждане на здрав разсад. От химическите средства – пръскане с мед съдържащи препарати може да намали и ограничи развитието на заболяването: Копрантол дуо - 250 г/ дка;  Фунгуран ОН 50 ВП -0,3%; Купроксат ФЛ/ Трибейз Флоабъл - 0,3%.

Черно бактерийно струпясване (Pseudomonas syringae pv.tomato) се проявява по време на масовия цъфтеж и начало на плодообразуване. По листата и стъблата, по листните и цветни дръжки се образуват дребни некротични петна.

 

 Черно бактерийто струпясване по лист на домат(https://www.invasive.org/browse/taxthumb.cfm?Area=63&order=293)

При висока степен на нападение листата, пожълтяват, увяхват и некротират. По зелените плодове се формират многобройни, дребни, черни, изпъкнали петънца, които лесно се лющят. Повредите имат повърхностен характер. Често петната се сливат и образуват широки струпейни зони, които могат да обхванат целия плод.

Бактерията се запазва и пренася със семената на доматите. В растителните остатъци и в почвата тя е жизнена за кратко време. По време на вегетацията бактерията се разнася механично чрез дъжд или при провеждане на различните културални практики.

Силно развитие на болестта има при продължителни хладни (16-22оС) и дъждовни периоди, при висока относителна влажност на въздуха през месеците май и юни, при напояване чрез дъждуване. Най-чувствителни към патогена са младите, интензивно нарастващи плодове.

За справяне с болестта е необходимо термично обеззаразяване на семената при температура 53оС за 30 минути. През вегетационния период се налага пръскане с мед съдържащи средства: Купроксат ФЛ/Трибейз Флоабъл - 0,3%; Копрантол дуо - 250 г/ дка; Фунгуран ОН 50 ВП - 0,3%.

(ПЗ)

Б.р. – Тази статия е част от авторска публикация „Контрол на гъбни и бактериални болести по зеленчукови култури – полско производство”, поместена в бр. 6/юни 2021 г. на сп. „Практично земеделие”. Списанието може да бъде намерено в разпространителската мрежа, в цялата страна.