Растителна защита, торове, семена

Периодът е критичен за заразяване на лозата (зърната на гроздовете) с оидиум и сиво гниене

2021-06-22 

От фенофаза „цъфтеж” до „затваряне на чепките” периодът е критичен за заразяванена лозите с брашнеста мана (оидиум) (Oidium tuckeri). Зърната се инфектират от фенофаза „отделяне на ресата” до „ прошарването им”. Срещу болестта се пръска с един от регистрираните фунгициди: Топсин М 70 ВДГ- 100 г/ дка; Вивандо-20 мл/ дка; Доуро 10 ЕК-40 мл/ дка; Херкулес 125 СК-50-75 мл/ дка; Индар 5 ЕВ-75 мл/ дка; Куадрис 25 СК-75-100 мл/ дка; Луна Експирианс-12-40 мл/ дка; Карамат 2,5 ЕВ-150 мл/ дка; Тиовит джет 80 ВГ- 0,2% ; Серкадис-15 мл/ дка; Систан 20 ЕВ-14-28 мл/ дка; Флинт макс 75 ВГ-16 г/ дка; Фоликур 250 ЕВ - 0,04%; Синстар-70-80 мл/ дка.

Едновременна борба срещу обикновената мана и оидиума може да се извърши с един от регистрираните фунгициди: Кабрио топ – 0,15% (интервал за пръскате 7-10 дни); Куадрис 25 СК; Шавит Ф 72 ВДГ-0,2% (2021- последна година на пазара).

 

Сивото гниене(Botrytis cinerea) е в състояние да нанесе големи поражения на реколтата, дори да я компрометира. Лозите са чувствителни към болестта във фенофаза „цъфтеж” и след него, ако времето е дъждовно.

Характерните признаци от сиво гниене се наблюдават по зърната- бледо кафяви петна,  чиято кожица се свлича лесно. При благоприятни условия гъбният патоген бързо колонизира целия грозд и може да премине на съседните. Нападнатите растителни части се покриват с обилно сиво спороношение, особено при влажно време. Ако времето е сухо, болните тъкани се мумифицират. Оптималните условия за развитие на болестта са температура 25оС и относителна въздушна влажност над 90%. За осъществяване на инфекция е необходима капка вода.

При нормални метеорологични условия през месеца пръскане срещу сивото гниене се провежда при прошарване на гроздето.

За борба с болестта се регистрирани фунгицидите: Кабрио топ-0,2%; Куадрис 25 СК-0,075%; Шавит Ф 72 ВДГ-0,2%( за последна година на пазара); Топсин М 70 ВДГ- 0,1%.

На снимката: Признаци на сиво гниене по грозд/ Източник: https://www.dreamstime.com/photos-images/botrytis-cinerea.html

(ПЗ)

Б. р. – Публикацията е част от авторска статия, отпечатана в бр. 6/юни 2021 г. на сп. „Практично земеделие”. В броя ще прочетете още по темата за актуалното опазване на лозята от болести и неприятели в сезона и ефикасните пестициди за контрол.