Растителна защита, торове, семена

Картофопроизводителите получиха близо 1,7 млн. лева за борба с телените червеи

2021-06-23 

ДФ „Земеделие“ преведе близо 1,7 млн. лв. (1 675 793.87 лв.) на 332 картофопроизводители по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“, съобщават от ведомството.

    Помощта е предназначена за малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат картофи на площи с размер над 1 дка, се уточнява в съобщението.

     В дъпълнение се припомня, че азмерът на помощта за борба с вредители по картофите е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита, но не повече от 850 лв./ха, с включен ДДС. По схемата се компенсират направените разходи само за тези препарати, които са разрешени в Република България за химичен контрол на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

(ПЗ)