Растителна защита, торове, семена

Основни предимства на рапицата на РАПУЛ: устойчивост на жълта вироза, широк сеитбен прозорец, по-високи добиви със същото N-торене

2021-06-24 

·         С високите цени на продукцията, рапицата стремглаво се завръща в бързата лента

 

Иновации в селекцията при рапица представи РАПУЛ БЪЛГАРИЯ на редица открити дни в цялата страна през юни, т. г.

 Акцентът беше поставен върху ново поколение хибриди с основно предимство устойчивост на жълта вироза (TuYV) – заболяване, което в последните години става все по-актуално – нанася сериозни икономически вреди, чувствително редуцира добива и понижава качеството на зърното.

Отново, над 80% от регистрираните хибриди рапица притежават ген за устойчивост на жълта вироза TuYV, който за първи път се използва в селекцията през 90-те години. Земеделските производители трябва да се възползват от това предимство, защото то им носи редица ползи: широк сеитбен прозорец, по-силни и устойчиви на вредителите растения, които преодоляват стреса по-бързо, по-високи добиви със същото N-торене (азотно торене), спестявайки им пари и опазвайки околната среда.

 

За специфичните агрономически характеристики на иновациите и хибридите рапица на РАПУЛ: БЕАТРИКС CL,  ДЪПЛО,  ДИНАМИК, КИКЪР, ДАРИОТ, ЕДИМАКС CL и др. – ще прочетете в юлския брой на сп. „Практично земеделие”,  който излиза от печат на 9-ти юли т. г.