Растителна защита, торове, семена

Мариела Йорданова: „Зеленото земеделие“ няма да стане с мантри, ултиматуми и научно необосновани забрани

2021-06-29 

Част от интервю на сп. „Практично земеделие” и praktichnozemedelie.com с г-жа Мариела Йорданова, Изпълнителен директор  на „Сортови семена”- Разград, земеделски производител.

-Г-жо Йорданова, какви предизвикателства, но и какви възможности ще открие „зеленото земеделие” в технологично отношение и като цяло в агробизнеса? Вие, в изложението си по време на събитието „Ден на пшеницата 2021”, организиран от вас и екипът ви, маркирахте важнинаправления: оценка на риска, норми на сеитба, информиран избор за прилагане на продукти за растителна защита и торове, изобщо всичко, което касае прецизно и устойчиво земеделие. Къде, според вас, земеделците трябва да насочат  усилията си?

 -Ще споделя мои и на голяма част от колегите виждания за това - как да правим интензивно зърнопроизводство и едновременно с това да минимизираме щетите за околната среда.

Според мен, първата крачка е образование и компетентност.

Следва умно и отговорно разписване на правилата. За да има дългосрочен ефект върху природата и едновременно с това да има устойчивост на земеделските стопанства, трябва да има баланс между изисквания, възможности на приложение и целесъобразност. Това е постижимо след равностоен диалог на всички заинтересовани, които да имат ясна представителност от една страна и властимащите от друга. „Зеленото земеделие“ няма да стане с мантри, ултиматуми и научно необосновани забрани. Залитането в проповядването и налагането на твърде много ограничения, и на голям дял зелени и екологични практики прилича на „зелен екстремизъм„. За да могат земеделците да насочат правилно усилията си, трябва да имат сигурност и предвидимост. Земеделието не е година за  година. Говори се за прецизно земеделие, даже започва да се използва не на място като клише. Прилагането на прецизното земеделие е многоаспектно - то не е формула и не е панацея. То изисква първо квалификация, внедряване на приложна наука и разбира се, големи инвестиции в материални активи и обучение. Може да се  въведе след доказване на икономическа целесъобразност, съчетана с измерване на екологичен ефект.

Предизвикателството е за нас и за земеделската наука. Необходим е  достъп до информация за иновациите, новите технологии и възможност за инвестиции в нови машини. Намаляването на разходите за производство и едновременно с това запазването на рентабилността е трудност, която трябва да се преодолява с въвеждането на нови постижения на техниката и земеделската наука. Замърсяването на водите, почвите и въздуха, както и остатъчните количества пестициди в храните, е проблем. Как ще намалим употребата на пестициди и торове до 2030 година наполовина?  Възможно ли е?

Част от решенията са: прилагане на променливи норми на торове, препарати, семена. Мисля, че  необоснованата забрана на препарати за растителна защита, без да има заместващи продукти и технологии не решава проблеми, напротив създава нови. Намаляването на използването в производството на пестициди ще мине през тяхната отговорна употреба.

Препаратите ще намаляваме с въвеждане на интегрираното производство, и с променливи норми на приложение. За това, обаче, се изисква сериозна система на мониторинг и сигнализация. Торовете ще влагаме след почвени анализи и картиране  на всички площи. Семената ще сеем с гъстота и срокове според историята и качеството на полето и препоръките на селекционерите и семепроизводителите.

Управлението на риска минава и през информирано решение за избор на сортов състав. Добро решение е диверсификация на риска, чрез избор на няколко сорта и хибрида от всички видове култури, които се отглеждат в стопанството. Повечето и различни сортове - ще намалят употребата и на ПРЗ, защото имат различна толерантност към вредители.

Нашият принос към опазване на околната среда ще бъде  отговорното земеделие като се спазват принципите да правим: Каквото е необходимо? Колкото е необходимо? Където е необходимо? Когато е необходимо?

(ПЗ)

 Цялото интервю с г-жа Мариела Йорданова може да прочетете в бр. 7/юли 2021 г. на сп. „Практично земеделие”, който ще излезе от печат на 09. 07. 2021 г.

 

 "Ден на пшеницата 2021" - "Сортови семена" - Разград (семепроизводствена база - Кубрат), юни 2021 г.