Растителна защита, торове, семена

Хербицидът Батъл® Делта е новото предложение на ФМС Агро за сезон 2021 при житни култури

2021-07-08 

Новото предложение на ФМС Агро България за следващия сезон2021 е хербицидът Батъл® Делта, съобщиха експертите на фирмата по време на открит ден в района на град Славяново, обл. Плевен, състоял се през юни т. г.

 Батъл® Делта предлага отлична ефикасност срещу широк спектър от житни и широколистни плевели, като хербицидът има и отлична остатъчна активност, която спомага за по-добрия контрол на лисича опашка (Alopecurus myosuroides) иветрушка (Apera spica venti). Приложен след сеитба, преди поникване - Батъл™ Делта отлично контролира овсига (Bromus spp.), ако плевелът е в начален етап на развитие.

Батъл® Делта има гъвкава доза на приложение, според вида на преобладаващото заплевеляване и намалява нуждата от употреба на вегетационен противожитен хербицид през пролетта, с което се намаляват и разходите за третиране.

 

Успешни решения на ФМС Агро България в полски култури

В рамките на открития ден  ФМС Агро показа решенията, които предлага за растителна защита на основните полски култури. На събитието присъстваха голям брой земеделски производители от региона, които имаха възможността да видят и научат на място много неща, които да им помогнат в планиранетона растителната защита за следващия сезон.

Най-важните мерки при получаването на богата реколта са: избор на хибрид според микроклиматичните условия, сеитба в оптимално време, борба с плевелите и вредителите, но и адекватно торене (както основно, така и добавяне на макро- и микроелементи с продукти, приложени листно), съобразено с фазата на развитие на културите и специфичната необходимост от хранителни вещества.

Съобразявайки се с това, ФМС представипрограмав житни култури, включваща защита от плевели, болестии подхранване на културата.

В опитните парцели беше представен вече добре познатият и най-широко продаван продукт на ФМС Агро България– хербицидът Омнера® ОД, който вече е регистриран в доза от 50-100 мл/дка. На полетата земеделските производители имаха възможността да проследят ефекта на продукта в доза 60 мл/дка. Тази доза беше избрана като най-подходяща при множеството валежи и невъзможността да се извърши третиране в оптималния момент за това.

За контрол на болестите полетата бяха третирани с фунгицида ХеркулесTM125 СК, а второто фунгицидно третиране (Т2) е направено с фунгицида Бариба 250 СК. На част от полетата, за да бъде намален  прагът на фузариум, второто третиране на пшеницата бе направено с РизаTM 25ЕВ в комбинация с Бариба 250 СК.

Освен при пшеница, земеделските производители имаха възможността да видят ефекта от приложението на продуктите на ФМС Агро България в царевица и слънчоглед.

При царевица пакет Интейл Плюс отлично се справи със силното заплевеляване както от житни, така и от широколистни плевели.

 

ФМС Агро България представи и новите интерактивни уловки, които ще използва тази година за определяне на прага на вредност на царевичен стъблопробивач и нощенки при царевица. Новите уловки, в реално време, изпращат информация за уловените неприятели и така помагат на земеделски производители по-лесно, бързо и ефективно да определят оптималния момент за третиране.   

Не на последно място, на полето беше показан и ефектът от приложението на листните торове и биостимулатори, които компанията предлага. Доброто състояние на посевите, независимо от тежките климатични условия до този момент през годината, показа на земеделските високата ефективност и надеждност на предлаганите от ФМСАгро България продукти.

 

 

https://www.fmcagro.bg/