Растителна защита, торове, семена

Мариела Йорданова: Употребата на сертифицирани семена, заедно с диверсификацията и сеитбооборотът, трябва да са част от зелените изисквания

2021-07-10 

(Настоящата публикация е част от интервюто на сп. „Практично земеделие” и  praktichnozemedelie.com с г-жа Мариела Йорданова, публикувано в бр. 7/юли 2021 г. на списанието.)

  

-Г-жо Йорданова, като мениджър на  водещо семепроизводствено стопанство в страната „Сортови семена” – Разград, бихте ли споделили кои проблеми трябва да реши държавната администрация в лицето на МЗХГ, за да има това основополагащо направление по-добри успехи в контекста на земеделското производство?

- Ще групирам проблемите, защото не са малко. Първа група проблеми пред всички земеделци:

1. Административна тежест: трудни, бавни процедури, не са уеднаквени в цялата система; променящо се законодателство; множество подзаконови нормативни актове.

2. Кадрови проблем. Засилва се недостигът на квалифицирана и ниско квалифицирана работна ръка. Средното образование в  направление селско стопанство се неглижира.

Висшето образование няма практическа насоченост.

3. Множество зле организирани с неясни цели и спорна представителност браншови организации. Налага се истински Закон за браншовите организации, за да е ясно кой, кой е и каква отговорност носи пред членовете си. Такъв закон ще внесе ред в легитимността и представителността на организациите в отделните сектори в земеделието и ще бъде надежден партньор във формирането на националното законодателство и при договарянето на ОСП. Легитимни и представителни организации ще могат да носят отговорност  и ще могат да им се делегират права.

4. Липса на дългосрочна визия за целия сектор Земеделие.

Не може всички краткосрочни и дългосрочни решения да се подчиняват на изискванията за финансиране от ЕС.  Нямаме стратегия. Не сме се определили какво ще развиваме в България, колко, в каква земеделска инфраструктура ще привличаме частни и държавни капитали. За кои и какви пазари ще се борим.

За семепроизводството. Това е цяла голяма тема.

Всяка година българските институти съобщават за нови сортове и хибриди. Тях обаче не ги виждаме по полетата. Българската селекция отстъпи пред мощната инвазия на чуждата селекция, главно европейска. През последните две години се наблюдава леко завръщане на интереса към българските семена.

За наша радост,  семената хибридна царевица, произведени от нас не стигнаха тази пролет. Засичаме и интерес към новите хибриди слънчоглед българска селекция. Нашата българска люцерна е без конкуренция и все още в България има капацитет за качествено семепроизводство.

Семепроизводството и сортоподдържането не получават подпомагане. Употребата на сертифицирани семена не се стимулира. Надявам се, в следващия програмен период употребата на сертифицирани семена за всички култури и на всички площи, заедно с диверсификацията и сеитбооборотът  - да са част от зелените изисквания.

Сертифицираните семена са бариера срещу плевели, болести и неприятели, разпространявани чрез семена. Така впоследствие ще се намали и употребата на ПРЗ.

 

Въпросите зададе: Яна Брезовска, гл. редактор

Репортажната снимка е от събитието „Ден на пшеницата 2021” – семепроизводна база – Кубрат,  „Сортови семена” – Разград.