Растителна защита, торове, семена

РАПУЛ БЪЛГАРИЯ - Защо расте интересът към производството на ТРИТИКАЛЕ в световен план, в т. ч. и у нас?

2021-08-27 

 

-Защото тритикале има висок потенциал за добив при производство в полски условия, при които пшеницата и ечемикът не могат да се култивират по ефективен начин

-Много по-устойчиво е на различните видове болести, в сравнение с пшеница и ечемик

ритикале може да задоволи около 80% от необходимите за дажбите на някои животни протеин и лизин, докато другите зърнени житни задоволяват около 40%

Тритикале е културен вид, получен в резултат на кръстоска между пшеница (Triticum) и ръж (Secale). Името тритикале (Triticale hexaploide Lart.) съчетава научните наименования на двата вида. Произвежда се чрез удвояване на хромозомите на стерилния вид, което се получава при кръстосване на пшеница и ръж. В резултат на това удвояване се получава полиплоид.

Въпреки, че тритикалето е кръстоска между пшеница и ръж, то е самоопрашващо се (подобно на пшеницата), а не кръстосано опрашващо се растение (като ръжта).

Тритикалето има висок потенциал за добив при производство в полски условия, при които пшеницата и ечемикът не могат да се култивират по ефективен и качествен начин.

Като зърнен продукт, тритикалето се използва главно за хранене на животни, а понякога и за производство на груби фуражи и паша. То има значителен потенциал в производството на зърнени хрании фуражи като храна за животните.

 Ценни стопански и агрогехнически качества

Фуражното качество на зърното му е еднакво с царевицата, пшеницата и ечемика.

Тритикалето се адаптира добре към ниско продуктивни и слабо влагозапасени почви и дава по-високи добиви от единица площ в сравнение с други зърнени култури. Отглежда се успешно в:

-          Засолени почви;

-          Почвис излишък на бор;

-          В полета с недостиг на хранителни вещества като молибден, цинк и др.;

-          В проблемните селскостопански райони, където се наблюдават определени болести - дава по-добри резултати от пшеницата и ечемика;

В ниско продуктивните райони, където пшеницата и ечемикът осигуряват добив на зърно 200-250 кг/да, от тритикале се получава добив на зърно от 400 до 500 кг/да.

Тритикале може да се засажда и с цел паша.

Зимните сортове тритикале са изключително студоустойчиви. Пролетни сортове у нас не се отглеждат.

Растенията са много по-устойчиви на различните видове болести, в сравнение с пшеница и ечемик.

Подготовката на почвата за сеитба не се отличава от тази при останалите зърнено-житни култури.

На снимката: Силажиране на тритикале сорт Тулус, селекция на SAATEN-UNION (Снимка източник: https://www.su-oosburg.de/index.cfm/action/varieties/cul/7/v/120.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Б. Р. - Статията поместваме с любезното съдействие на г-жа Таня Петкова (t.petkova@rapool.bg), Управител на фирма Рапул България ЕООД, фирмата-доставчик на високодобивни сортове тритикале ТАДЕУС и ТУЛУС, селекция на ЗААТЕН-УНИОН .  

Очаквайте подробно описание на сортовете в септемврийския брой на сп. "Практично земеделие", който излиза от печат на 09-09-2021 г.