Растителна защита, торове, семена

Наука/Практика: Растителна защита на пшеницата чрез имуномодулатора Акрамет Класик - без фунгициди и без инсектициди

2021-08-30 

Доказателства от практиката 2021

 

Пшеницата е първата култура в Научно-изследователски и технологичен център по земеделие (НИТЦЗ) „ПЛАНТИС”, подложена на имуномодулация и проследяване на ефекта й върху  основните заболявания при тази култура.

Изследванията започват през 2006 г. и всяка година изследователската програма се разширява, докато през 2013 година започна производство на пшеница на големи площи единствено на база Имунна растителна защита с помощта на имуномодулатора Акрамет Класик.

Успешният опит постави началото на ежегодни демонстрации в различни региони на страната. Беше доказано не само предпазно, но и лечебно действие, особено при заболяване - трудно повлияващо се от химични средства като Паразитното полягане.

 През последните пет години третиранията и отчитането на резултатите се извършва под външен за нашия изследователски център безпристрастен контрол.

Особен интерес представляват демонстрационните опити в с. Странско, общ. Димитровград - КЗУ "Доверие" с председател Петко Николов и в с. Медковец, обл. Монтана - ЗП "Илия Панайотов", които се провеждат вече за 6-та поредна година.

Растителната защита изцяло е предоставена на възможностите на растителния имунитет - без фунгициди и без инсектициди. Единственият химичен продукт е хербицид на база трибенурон метил, намален с 30% заради синергизма на Акрамет Класик. В с. Странско, реално се провеждат демонстрационни опити върху 100 дка пшеница, докато в с.Медковец е редовно производство на площ от 600 дка пшеница. Подобни изследвания на малка площ се провеждат всяка година и в Института по земеделие-Карнобат. Ще проследим резултатите през последните две години - 2020 и 2021 г, тъй като това са две реколти - изведени при доста различни климатични условия - суша през 2020 г  и нормални валежи през 2021 г.

Село Странско  

Опит 2020 г. Сериозно засушаване - силен дефицит на влага в еднометровия почвен слой. Проведени са две пръскания с Акрамет Класик Кристал по 400 г/дка. Първото е в края на братене заедно с хербицид против широколистни плевели на базата на трибенурон метил намален с 30%, а второто е на изкласяване. Целта на опита е да се сравни добивът получен чрез имунна растителна защита и конвенционална химична растителна защита.

Сорт Болоня - Синджента - зимна пшеница. Контролата е третирана двукратно с фунгициди и инсектицид. Площ на опита - 140 дка. Добив: Контрола - 794 кг/дка, Третиран с Акрамет Класик - 712 кг/дка - полегнал на 50% , загуби около 10-15%. Влага 12%.

Сорт Егео - Синджента - твърда пшеница. Контрола третирана двукратно с фунгициди и инсектицид. Добиви: Контрола - 810 кг/дка; Третиран с Акрамет Класик - 730 кг/дка, полегнал над 50%, загуби 10-15%, влага 12%.

Като недостатък на опита е отчетено полягането на част от посева и необходимостта в случая от по-малко азот. След второто третиране до зреенето на културата се формира период от над 30 дни, което надхвърля периода на превенция. Поради това се забелязват наченки на кафява ръжда. Въпреки това, ако се включат и загубите, добивът от пшеници отгледани чрез ИРЗ е твърде близък до този по конвенционални технологии.

Опит 2021 г. Целта на опита беше да се направи сравнение между две формулации на Акрамет Класик - Кристал и Суспензия и да се преодолеят грешките от предходната година с броя и периодите на пръскане. Първото третиране беше в края на братене заедно с хербицида - трибенурон метил, намален с 30%, второто на 20 май, а третото на 5 юни със съответните дози: Кристал - 300, 400, 400 г/дка, Суспензия - 500, 600, 600 мл/дка. Целта е да се наблегне на периода след изкласяване и цъфтеж, до зреене, както по отношение на растителната защита, така и по отношение на изхранване на зърното. Да няма спад в активната превенция до самата жътва. Не са наблюдавани нападения от вредители и гъбни заболявания до самата жътва. Няма полягане на посевите.

 Акрамет Класик Кристал - пшеница сорт "Питон" (Rapool), С2, Добив - 901 кг/дка, влага 10,9% (след бонификация-915 кг/дка). Схема на третиране: 4 април-300 г/дка, 20 май - 400 г/дка, 5 юни - 400 г/дка.

Акрамет Класик Суспензия - пшеница сорт "Питон" (Rapool), С2, Добив - 899 кг/дка, влага 10,9% (след бонификация - 910 кг/дка). Схема на третиране: 4 април - 600 мл/дка, 20 май - 600 мл/дка, 5 юни - 600 мл/дка. Без инсектициди и фунгициди.

Опитът е проведен на площ от 100 дка. Добивите от същия сорт и други сортове отгледани по конвенционална технология не се различават от тези получени чрез ИРЗ. Двете по-близки третирания с имуномодулатора Акрамет Класик след изкласяване са по-удачния вариант както за добивите, така и за опазване на продукцията от вредители и болести. Опитът показа също, че между обичайната кристална формулация на Акрамет Класик и новата формулация Суспензия съществена разлика в резултатите няма.

Село Медковец

2020 година - Недостиг на влага, но далеч по-малко изразен от този в с. Странско. Малко по-благоприятни условия. Производствена площ от 600 дка, сорт Авеню С2, само две пръскания с Акрамет Класик по 400 г/дка - фаза вретенене и след изкласяване. Среден добив 680 кг/дка. Без инсектициди и фунгициди.

2021 година - Нормална валежна обстановка, благоприятни за пшеницата условия. Сорт Авеню - масов посев. Проведени са три пръскания: края на братене - 300 г/дка, фаза изкласяване - 400 г/дка и след цъфтежа - 400 г/дка. Среден добив 780 кг/дка. Без инсектициди и фунгициди.

Най-ниският отчитан среден добив при тези производствени опити е 580 кг през първата година със сорт Енола.

Обобощение. Дългогодишните изследвания показват, че ИЗР е надежден начин за подържане на растителното здраве и за получаване на добиви от пшеница близки или равни на тези от конвенционалното производство. Същевременно това е щадяща човешкото здраве и природното равновесие технология, която може да стане част от цялостна, устойчива технология за екологично зърнопроизводство, включващо:  почвена микробиология, въглеродни технологии, биологична растителна защита, прецизни технологии и т.н.

Зеленото бъдеще на земеделието постепенно получава своя устойчиво работещ  модел.

Автор: Ивелин Желязков - директор на НИТЦЗ Плантис

https://plantis.biz

Б. р. – Публикацията тук е част от статия, отпечатана в бр. 8/август 2021 г. на сп. „Практично земеделие”. Пълният текст, разглеждаш задълбочено факторите от които зависи имунната растителна защита при пшеницата, може да прочетете в изданието, което се намира в разпространителската мрежа, в цялата страна.

Яна Брезовска, гл. редактор