Растителна защита, торове, семена

ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ - представител на австрийската марка SAATBAU LINZ, предлага семена за висококачествени тревни смески

2021-08-31 

ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ ЕООД е представител на австрийската марка SAATBAU LINZ и внася висококачествени тревни смески на българския пазар както за конвенционално, така и за биопроизводство. Освен готови смески, се предлагат и компоненти  като ежова главица, райграс, звездан, бяла и червена детелина и др. Ето няколко смески, които с голям успех се наложиха у нас през последните години.

Gruenlandprofi KB – доказано сухоустойчива смеска за засушлив и суров климат. Сеитба – от началото на април до края на август. Сеитбена норма – 3 кг/дка. Състав:

• 27 % ежова главица • 24 % ливадна метлица • 18 % английски райграс • 12 % тимотейка • 8 % ливадна власатка • 7 % бяла детелина • 4 % червена детелина

Futterprofi KR - подходяща и за по-голяма надморска височина, над 700 м. Използване поне 3 години. Много добро въздействие върху почвата.Сеитба – от началото на април до края на август. Сеитбена норма – 2,5-3 кг/дка. Състав:

• 24 % червена детелина • 22 % ливадна власатка • 20 % тимотейка • 10 % ежова главица • 10 % английски райграс • 8 % шведска детелина • 6 % бяла детелина

Futterprofi LR – препоръчва се за сасушливи райони и леки почви, но не се препоръчва за кисели почви. Обогатява почвата с азот и я структурира.Много добра добавка към фуража, отлична смилаемост.Сеитба – от началото на април до края на август. Сеитбена норма – 3 кг/дка. Състав:

• 35 % люцерна • 10 % червена детелина • 14 % английски райграс • 11 % тимотейка • 10 % висок райграс • 5 % бяла детелина • 5 % ежова главица

Gruenlandprofi G – препоръчителна главно за пасищно използване. Подходяща за отглеждане до 800 метра надморска височина. Сеитба – от началото на април до края на август. Сеитбена норма – 2,5-3 кг/дка. Състав:

• 26 % ливадна метлица • 18 % английски райграс • 15 % ливадна власатка • 10 % бяла детелина • 10 % червена власатка • 7 % звездан • 7 % ежова главица • 7 % тимотейка

За повече информация: моб.: +359 886 628 775
e.marinova @ leader-consulting.bg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Б. Р. Очаквайте продължение по темата  за ТРАЙНО ЗАТРЕВЕНИ ПЛОЩИ в бр. 9/септември 2021 г. на сп. „Практично земеделие”. Изданието ще бъде в разпространителската мрежа, в цялата страна – на 09.09. 2021 г.