Растителна защита, торове, семена

Подобряване на качеството на фуражa чрез подсяване - специална публикация от ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ

2021-09-07 

ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ ЕООД e представител на австрийската марка SAATBAU LINZ и внася висококачествени тревни смески на българския пазар както за конвенционално, така и за биопроизводство. Освен готови смески, се предлагат и компоненти  като ежова главица, райграс, звездан, бяла и червена детелина и др.

                 Подобряване на качеството на фуражчрез подсяване

Изискванията към трайно затревените площи нарастват. Честото обработване и тежките машини, както и недостигът на хранителни вещества (например ограниченията за азот) подпомагат разможаването  на някои нежелани видове и намаляват добива и качеството на отглежданите треви.Трайно затревените площи са много добро допълнение към всяко животновъдно стопанство, тъй като предоставят полезна и икономически изгодна храна за добитъка. 

Цел: По-хубави тревни площи

Подобряването на качеството на тревните  площи следва да се постигне чрез намаляването на обикновената ливадина до минимум, увеличаване на количествата ежова главица, английски райграс, ливадна метлица, ливадна тимотейка, бяла детелина и др., както и чрез намаляване на видове като пълзящо лютиче, обикновено глухарче, ким, живовлек, равнец, горски азмацук, валериана,  девесил и др.

Подсяване

Повечето тревисти растения могат да се размножават сами и при 2-3 откоса годишно. От четвъртия откос нататък семеобразуването на практика е невъзможно. Някои видове (френски райграс, ливадна власатка) не могат да се размножават по вегетативен път чрез коренищата. Често фазата на поникване при тези растения е по-дълга, поради което при по-често косене те не могат да се регенерират и следователно след време изчезват. Подборът на подходящите растения е от основно значение при поддържането на тревни площи.

Подсяването е бърз начин за запълване на постоянно появяващите се празни петна (в следствие на измръзване, къртичини, нараняване на почвата при работа).

Ако при тревни площи дълго или никога не се е налагало подсяване, значи става въпрос за общност от растения, които с годините са се приспособили към дадените условя (използването им, почвата, климата, надморска височина). Те са основният „капитал“ на стопаните, поддържащи трайно затревени площи.

Предимството при подсяването е, че - за разлика от новосъздаването - вече приспособилите се към района видове остават част от растителната площ. За постигане на оптимални ползи от подсяването се изисква постоянство. Това е техника, която трябва непременно да присъства при управлението на трайно затревените площи – особено за предприятия, целящи добиви с три-четири или повече откоси на година.

Периодично подсяване

Периодичното подсяване става с около 10 кг/ ха от подходяща смеска на всеки две години.

Периодичното подсяване – също както калциевото и азотното торене – е основен метод за поддържане на трайно затревени площи.

Оптималният сеитбен срок е края на месец август, началото на септември. Засиленото образуване на роса осигурява на кълновете нужната влага дори при малко количество валежи. Освен това през лятото по-възрастните растения не се конкурират така усилено за ресурси, както през пролетта.
Подсяване през пролетта заедно с  подравняването на площите е оправдано при наличието на много къртичини, но не бива да се очаква много голям ефект от това. Първото поколение растения развива бързо гъста органична маса, а това не позволява на младите кълнове да оцелеят.Различни щригел-брани с изсяващи устройства вече са се доказали като много ефективни. Успехът е гарантиран, когато периодично подсяване се извършва няколко поредни години. Освен това трябва да се осигуряват съответните количества хранителни вещества, отговарящи на нуждите на растенията.

Допълнителна информация:моб.: +359 886 628 775

e.marinova @ leader-consulting.bg

-------------------------------------------

Б. р. - Статията е част от специалната публикация на Лидер Кнсултинг на тема: Трайно затревени площи, в бр. 9/2021 на сп. "Практично земеделие".

Изданието ще бъде на вестникарския пазар в цялата страна от 09.09.2021 г.