Растителна защита, торове, семена

От Лидер Консултинг : Препоръки за реновиране на тревните площи

2021-09-15 

При реновирането тревните площи се почистват от ненужните видове, за да могат на тяхно  място да бъдат засети нови растения. За целта обаче, на дадената площ трябва да присъстват достатъчно други качествени треви. Желателно е площта, която следва да се възстанови,  да бъде правилно планирана и парцелирана.

Оптимален срок: края на август, началото на септември.
Начало: не преди 10:00 часа, за да няма останала роса.
Подготовка: ливадите трябва да са окосени възможно най-ниско.
Етапи на работа:
• първо грапане
• събиране и изнасяне на тревата
• второ грапане на кръст
• събиране и извозване
• подсяване и валиране
Сеитбена норма: според смеската, 10-30 кг/ха

Съкращаване на общото време за обработка: разделяне на обработваемата площ на три части. Докато тече грапането във втората част, тревата от първата може вече да се събира.Съответно, докато се грапа третата част, сеносъбирачката и товарачът работят паралелно във втората.
Поддръжка на реновираната площ: да не се тори до есента. Обикновено се налага косене на по-старите растения, за да не се конкурират за светлина с младите кълнове.
На следващата година: обичайно торене, навременно  косене или силажиране. Ако се закъснее с първото косене, има опасност да се провали цялото обновяване (засетите растения могат да се задушат още на следващата година).

Семена

Препоръчваме качествени смески без съдържание на видове лапад. Изборът на смеска зависи от интензивността на използване.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ ЕООД е представител на австрийската марка SAATBAU LINZ и внася висококачествени тревни смески на българския пазар както за конвенционално, така и за биопроизводство. Освен готови смески, се предлагат и компоненти  като ежова главица, райграс, звездан, бяла и червена детелина и др.

Допълнителна информация:моб.: +359 886 628 775

e.marinova @ leader-consulting.bg

-------------------------------------------

Б. р. - Статията е част от специалната публикация на Лидер Консултинг на тема: Трайно затревени площи, в бр. 9/2021 на сп. "Практично земеделие".

Изданието може да бъде намерено на вестникарския пазар в цялата страна от 09.09.2021 г.