Растителна защита, торове, семена

Внимание! При захлаждане - оранжерийната белокрилка навлиза в култивационните съоръжения

2021-09-23 

В ранната есен, края на септември и през октомври, когато времето захладнява, в пластмасовите оранжериите и др. подобни съоръжения започва да навлиза оранжерийната белокрилка, която вреди основно на доматите и в по-слаба степен на пипера и патладжана.

Белокрилката е добре позната на градинарите и създава доста проблеми.  У нас тя не презимува на открито, а се запазва само в култивационните съоръжения, откъдето напролет мигрира на полето, а наесен се връща обратно, защото условията в тях са много благоприятни - постоянна температура и по-висока въздушна влажност. Белокрилката развива 10-11 поколения годишно и се намножава в голяма численост, ако не се предприемат мерки срещу нея.

Вредят възрастните и ларвите, които смучат сок от долната страна на листата. В мястото на повредата се появяват хлоротични петна. При силно нападение листата пожълтяват и окапват, а растенията често загиват. Белокрилката отделя обилно „медена роса”, върху която се развиват сапрофитни чернилни гъбички. Те зацапват листата и плодовете, а физиологичните процеси в растенията се затрудняват.

Освен пряката, оранжерийната белокрилка нанася и косвена вреда на растенията, като пренася вируса на инфекциозната псевдожълтеница - BPYV (Beetpseudoyellowsvirus) по краставици (на заглавната снимка), салати, тиквички, марули, пъпеши и други.

Оранжерийната белокрилка е повсеместно разпространен вредител с много културни, декоративни и диви гостоприемници.

Контрол

За борба с неприятеля се съчетават строга профилактика, унищожаване на плевелните растения в оранжериите и извън тях, поставяне на жълти лепливи плоскости, които привличат насекомото, третиране на разсадите и разсадените растения с инсектициди.

Оранжерийната белокрилка бързо изгражда устойчивост към химическите средства, затова те трябва да се редуват при различните пръскания. Срещу неприятеля могат да се използват инсектицидите: Минекто Алфа – листно приложение –домати – оранжерии – 125 мл/ дка; почвено приложение – орнажерии – домати, пипер – 100 мл/дка; Абанто – 75 л/ дка; Децис 100 ЕК - 10,5– 17,5мл/дка (пипер в оранжерии), Адмирал 10 ЕК- 0,05% (3 дни); Ламадекс екстра - 28-60 г/дка;  Лимоцид - 400 мл продукт/дка (краставици); КЛОУЗЪР 120 СК - 20 мл продукт/ дка; Конфидор енерджи ОД- 0,08% (в постоянни оранжерии); КРИСАНТ ЕК – 75 мл/дка;

Моспилан 20 СГ - 0,02% и др. Ако се наложи третиране на зеленчукови растения по време на беритбата, трябва да се използват инсектициди с най-къс карантинен срок. Карантинният срок е времето, през което след третиране – продукцията не трябва да се коснумира. Този срок задължително се изписва на етикета на всички регистрирани пестициди.

(ПЗ)

Снимка/Източник: https://www.bighaat.com/