Растителна защита, торове, семена

Систива® е сигурен и ефикасен подход за третиране на семена и при No-till технология

2021-10-01 

Чрез методите на консервационно земеделие и запазване на растителните остатъци се постигат множество предимства, но в същото време се запазват и източниците на зараза. Растителните остатъци по повърхността на почвата остават скрит резервоар на патогени, които при първа възможност продължават своя биологичен цикъл върху младите, поникващи растения, затрудняват тяхното поникване, гарниране, братене и нормално встъпване в зимен покой.

Всички знаем колко е важен добрия старт на културата, но можем ли да защитим вложенията си и да повишим добивите с качествен продукт за третиране на семена дори при висок инфекциозен фон? Отговорът е еднозначен: Систива® е оптимално и работещо решение, което защитава растенията за най-дълъг периоди при No-Till!

Предимства на Систива® в No-Till технология:

·         Отличен старт на растенията, дори в условията на голям слой растителен остатък

·         Здрави растения, дори при наличие висок инфекциозен фон

·         Категоричен контрол на всички важни почвени и листни патогени, вкл. видове кореново гниене

·         По-добре развита коренова система за още по-добра аерация на почвата

Систива® позволява допълнително спестяване на време и ресурси - при технологията само с ЕДНО вегетационно фунгицидно третиране, и по-нисък разход за третиране на семена на дка в следствие на по-ниска посевна норма. Систива® осигурява повече защита с по-малък ресурс за по-висок и устойчив добив!

Оферта 2021:

Всичкипредимства на Систива®в пакет сПремис® може да получите само за:

Ø  3,70 лв./дка без ДДС, при доза Систива® 75 мл/100 кг семена и Премис® 100 мл/100 кг семена, при 25 кг/дка сеитбена норма при традиционна технология

или

Ø  2,95 лв./дка без ДДС, при доза Систива® 100 мл/100 кг семена и Премис® 100 мл/100 кг семена,при 15 кг/дка сеитбена норма при No-till технология.

И още за всеки 3 пакета Систива® + Премис® /45 л Систива® получавате 1 кг Биатлон® 4D БЕЗПЛАТНО!

Допълнителна информация: https://www.agro.basf.bg