Растителна защита, торове, семена

Как да се справим с ранно поникващите плевели, в т.ч. самосевките от технологични слънчоглед и рапица в житни култури още наесен

2021-10-18 

Решение от Кортева - Дерби® Супер Едно  - доказаният в практиката широколистен хербицид като билогичен и икономически ефект

Отглеждането на слънчоглед заема второ място по обработваеми земи в България с площи от 7,2 млн. дка, а технологичният слънчоглед е 95 % от тези площи. При рапицата, която е на площ от 1,4 млн дка, 50 % се падат на такава отглеждана по технология. При настоящия скъсен сеитбооборот,  масово сеитбата на житни култури наесен е след предшественик слънчоглед или технологична рапица, което създава проблем със самосевките.

Борбата със самосевката от технологичен слънчоглед и рапица в бъдещите посеви с пшеница и ечемик започва още с прибирането на предшественика, като е пропоръчително да се избягват загуби при прибирането. Така проблемът със самосевките ще бъде значително по-малък.

При топла есен и нормална почвена влага, плевелите при пшеница и ечемик  стартират бързо и влизат в конкуренция с културата на полето. Доказано е, че през есента пшеницата формира 30% от добивния си потенциал. Затова е много важно културата да бъде освободена от плевели в този период.

Като доказал се в практиката хербицид, Дерби® Супер Едно с второ търговско наименование Ланселот™ , е отличния избор за есенна борба с плевелите , вкл. трудно-унищожимите самосевки от технологична рапица и слънчоглед и то на перфектна цена.  За 2020 г. с него са третирани повече от 2 млн. дка. пшеница и ечемик, което представлява всеки пети декар от житните култури.

Дерби® Супер Едно  съдържа две активни вещества - аминопиралид калий и флорасулам. Благодарение на синергичното хербицидно действие на активните вещества , Дерби® може да се прилага в дози от 2,5 г/дка до 3,3 г/дка в зависимост от наличието на плевелите и тяхната фаза на развитие. Препоръчваме високата доза именно срещу технологични самосевки слънчоглед и рапица , както и зимно-пролетни и някои ефемерни плевели,  които поникват и конкурират културата  още през есента.  Дерби® Супер Едно  може да се прилага след 3-ти лист на културата. Растежът на  плевели спира часове след третиране. Първите визуални симптоми (обезцветени и нагънати листа) се наблюдават след 3-4 дни. Пълният контрол отнема от 1 до 2 седмици след третиране, в зависимост от видовете плевели и климатичните условия, като през това време плевелите не са конкурент на културата. Хербицидът е ефективен дори и при  5°С .

До час след третиране е устойчив на отмиване.

За отличен ефект срещу житни и широколистни плевели Дерби може да се комбинира с Палас® 75 ВГ в доза 2.5 г/дка.

Бъди победител в дерби мача срещу плевелите наесен с Дерби® Супер Едно !

Допълнителна информация: https://www.corteva.bg/produkti-i-reshenia/rastitelna-zashtita/derby-super.html