Растителна защита, торове, семена

Батъл™ Делта - НОВ почвен и ранновегетационен хербицид при зърнено житни култури от ФМС

2021-10-19 

Батъл™ Делта е нов хербицид, който осигурява сигурен и надежден контрол на житните и широколистни плевелипри пшеница, ечемик, ръж и тритикале. Комбинацията от две различни по действие активни вещества има важно значение за увеличаване на контрола на плевелите и управлението на резистентността.

Батъл™ Делта има отлична ефикасност срещу широк спектър от житни и широколистни плевели, както и надеждна, сигурна и дълготрайна остатъчна активност, която допринася за добрия контрол на трудни за контролиране плевели като лисича опашка (Alopecurusmyosuroides) и ветрушка (Aperaspicaventi).

Батъл™ Делта има гъвкава доза на приложение, според вида на преобладаващото заплевеляване и намалява нуждата от употреба на вегетационен противожитен хербицид през пролетта, с коетонамалява и разходите за третиране.

След третиране с хербицида Батъл™ Делта, растежът на плевелите се забавя още в рамките на няколко часа, а видимите симптоми са налице след няколко дни. Появяват се бели/лилави обезцветени участъци в зоната на контакт с хербицида. Тези обезцветени участъци постепенно нарастват, растенията се засукват и загиват в рамките на 2-4 седмици, в зависимост от големината на плевела и условията на околната среда. Чувствителните житни плевели често не успяват да поникнат от почвата.

Хербицидът Батъл™ Делта може да се прилага преди поникване или ранновегетационно от 1-ви до 3-ти лист на културата.

Големината на житния плевел е ключова при определяне на времето за прилагане. За постигане на максимален ефект при житните плевели, Батъл™ Делта трябва да се прилага преди тяхното поникване (BBCH 00-09). Батъл™ Делта отлично контролира едногодишна метлица (Poa annua), ветрушка (Aperaspicaventi), фаларис (Phalarisminor), лисича опашка (Alopecurusmyosuroides) и видове райграс (Lolium spp.). Приложен след сеитба, преди поникване -Батъл™ Делта се справя много добре с контрола на видове овсига (Bromusspp.), когато овсигата още не е поникнала. Колкото по-големи стават житните плевелите, толкова повече намалява ефикасността на продукта (особено при овсигата след 2-ри лист контролът пада под 70%), като не се препоръчва той да се прилага след 3-ти лист.

За постигане на максимален ефект върху широколистните плевели, Батъл™ Делта трябва да се прилага в ранни фази от тяхното развитие – до 4-ти лист (BBCH 14). За ефикасен контрол на лепка (Galium aparine), продуктът трябва да се прилага до 2-ри прешлен на плевела.

Благодарение на съчетанието на двете активни вещества - флуфенацет и дифлуфеникан, Батъл™ Делта е високо ефикасен срещу широк спектър от житни и широколистни плевели. Почвеното действие и добрата остатъчна активност, които продуктът притежава благодарение на комбинацията от  тези активни вещества, създават стабилна основа за контрол на широк плевелен спектър при третирането през есента.

https://www.fmcagro.bg