Растителна защита, торове, семена

„ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА“ – ВРЕМЕ Е ДА СЕ ВСЛУШАМЕ В ДАННИТЕ

2021-10-27 

Всички участници в хранителната верига са съгласни с основните принципи, заложени в стратегията „От фермата до трапезата“ и напълно добре осъзнават, че са необходими постоянни и значителни подобрения, за да се осигури устойчив подход към системите ни за осигуряване на храна, се казва в становище на 26 водещи европейски асоциации, браншови организации, професионални съюзи в индустрията, обслужваща земеделието, прието през октомври, т. г. и предоставено на институциите в ЕС.

В становището още се казва, че въпреки това, в няколко наскоро публикувани изследвания на стратегията „От фермата до трапезата“ се посочва, че настоящите цели, ако бъдат изпълнени по предложения начин, ще костват значително на земеделските стопани в ЕС и жизнеспособността на цялата европейска култура на земеделие. Отминало е времето за политически послания, свързани със стратегията „От фермата до трапезата“. Сега е време да се анализират данните, с които разполагаме в момента. 

 Пълният текст може да прочетете в бр. 10/ноември 2021 г. на сп. "Практично земеделие", който излиза от печат на 05.10.2021 г.

Статията публикуваме с любезното съдействие на г-жа Нели Йорданова, Генерален директор - Асоциация Растителнозащитна Индустрия България